Jak rekrutacja ewoluuje w kierunku „kreatywnego zaangażowania”

Klasyczna rekrutacja i oferta pracy, nawet dobrze zaprojektowana zarówno pod względem wizualnym, jak i merytorycznym, nie jest już dziś wystarczająca. Znajdujemy się teraz na rynku kandydatów, na którym firmy muszą podjąć znacznie większe wysiłki, aby przyciągnąć najlepszych ludzi. W przyszłości kreatywność, innowacyjność i zwinność będą potrzebne nie tylko w wewnętrznych procesach biznesowych, ale także w celu osiągnięcia zróżnicowania jako atrakcyjnego pracodawcy w środowisku korporacyjnym. Jak to może wyglądać w cyfrowym świecie? „Recruitainment” – rekrutacja i rozrywka w jednym – może być możliwą odpowiedzią. Continue reading „Jak rekrutacja ewoluuje w kierunku „kreatywnego zaangażowania””

Jak przyciągnąć i utrzymać pracowników ery digitalizacji?

Zmiany związane z dygitalizacją przynoszą olbrzymie wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Częściej niż kiedykolwiek wymaga się od managerów HR wychodzenia ze znanych schematów i pozyskiwania nowych umiejętności. Continue reading „Jak przyciągnąć i utrzymać pracowników ery digitalizacji?”