Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Nuvadis Interim Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych      osobowych jest Nuvadis Interim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-557), ul. Brodzińskiego 27, (zwany dalej Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: rodo@nuvadis.com
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu umieszczenia Pani/Pana w bazie kandydatów do pracy dla potrzeb prowadzonego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 3. Dane będą udostępnianie potencjalnym pracodawcom.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do         danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania wyrażonej zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, dane te zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. (te dane będziemy przechowywać przez okres 3 lat od wycofania zgody).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  – żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umieszczenia Pani/Pana w bazie kandydatów. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości umieszczenia Pani/Pana w bazie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
close
Fill out my online form
0