Transformacja to talent, nie technologia

• 7 października 2022 •

Wszyscy znamy powiedzenie: “Nigdy nie marnuj dobrego kryzysu”. Rok 2020 z pewnością przejdzie do historii jako rok, w którym pandemia COVID-19 nieodwracalnie zmieniła świat, w którym żyjemy i pracujemy. Bezpośredni szok związany z kryzysem może już niebawem minąć, ale następstwa są nieodwracalne, a zmiana - jedyną i absolutną stałą.

Zmiana i transformacja są na czele agend biznesowych. Właściwie przeprowadzone mogą przyspieszyć rozwój organizacji. Wprowadzane nieudolnie lub zaniechane całkowicie, mają katastrofalny wpływ na procesy biznesowe.

Kiedy konieczne staje się wprowadzenie usprawnień procesowych, nie zawsze można znaleźć odpowiednich wykonawców wewnątrz organizacji - często to perspektywa zewnętrzna jest kluczem do osiągnięcia pożądanych wyników. Wyspecjalizowani Interim Managerowie posiadają doświadczenie, poparte konkretnymi osiągnięciami, które pozwala rozpocząć i przeprowadzić firmę przez proces transformacji. Co warto na tym etapie zaznaczyć, termin “interim management” jest nader często niewłaściwie interpretowany. Najczęściej kojarzy się z tymczasowym rozwiązaniem kadrowym, bądź pokryciem na określony czas nieobecności, stałego pracownika. Tymczasem, Interim Managerowie to wysoce doświadczeni profesjonaliści, którzy są partnerami, doradcami i wykonawcami, zobowiązującymi się zrealizować założone cele i koordynującymi proces restrukturyzacji.

Zatrudnieni na czas określony, wnoszą zarówno świeżą perspektywę, jak i wiedzę niedostępną wewnątrz organizacji. Oprócz definiowania, komunikowania, dokumentowania i wdrażania strategii płynnego zarządzania zmianą, ich profesjonalny wkład ma ogromny wpływ na reakcję pracowników, dostawców, klientów oraz inwestorów na zmiany - tych nie lubi nikt. Jest to rola pełna wyzwań i zasadnicza w całym procesie.

W czasach zakłóceń i transformacji w biznesie, Interim Manager jest niezaprzeczalnie szansą. Kryzys może przynieść przedsiębiorstwom ogromne możliwości lub wiązać się z dużym ryzykiem. Wiele czynników wpływa na to, jak będzie wyglądała “druga strona”. Najważniejszy jest jednak fakt, że doświadczony Interim Manager może przekuć wyzwanie w sukces firmy, znajdującej się w trudnej sytuacji, zarządzając wynikającymi z niej zmianami w sposób właściwy.

Zewnętrzna ekspertyza na wagę złota

Kiedy firma staje przed wyjątkowymi wyzwaniami, jak to ma miejsce w przypadku obecnej pandemii i jej następstw, wiedza z zewnątrz jest często kluczowa dla znalezienia wyjścia z turbulencji. Czy wyzwanie może stać się szansą? Zdecydowanie. Doświadczeni Interim Managerowie są często zatrudniani jako Crisis Managerowie lub Change Managerowie, kiedy firma jest zaangażowana w takie sytuacje jak: zamknięcie określonego oddziału lub placówki z powodu drastycznych zmian w otoczeniu biznesowym, perspektywę wykupu z redukcją zatrudnienia, skandale i kryzysy PR, poważne wypadki lub katastrofy, czy drastyczne zmiany w sytuacji geopolitycznej.

Interim Management to odpowiedź w obliczu niepewności. Skupia się na zapewnieniu firmie zasobów, których potrzebuje, aby sprostać wyzwaniom. Interim Manager posiadając umiejętność pracy pod presją i odwracania sytuacji pozornie niemożliwych do rozwikłania pomaga firmie przetrwać głębokie zmiany w krajobrazie biznesowym, wygenerować szanse i przygotować ją na przyszłość.

Zarządzanie Zmianą

Zarządzanie zmianą i transformacja biznesowa polegają na udanym przejściu firmy lub przedsiębiorstwa z obecnego do nowego stanu zgodnie z określonymi celami. Zmiana może być “miękka”, powolna lub zaplanowana. Może być również “twarda”, szybka lub nieplanowana – taka jak przerwanie łańcucha dostaw z powodu pogody lub wstrząsów politycznych, wroga oferta przejęcia lub pojawienie się nowych konkurentów, którzy zmieniają zasady funkcjonowania rynku. Skuteczne radzenie sobie ze zmianami wymaga wykorzystania całego dostępnego know-how i zasobów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Interim Managerowie wnoszą wyjątkową wartość do procesów zmian i transformacji.

Przywództwo transformacyjne

Interim Manager doda koncepcyjne, metodologiczne i proceduralne doświadczenie w sytuacjach związanych z zarządzaniem zmianą. Powiecie Państwo: jak każdy konsultant, obaj są przecież profesjonalistami. Jednak w przeciwieństwie do konsultanta, Interim Manager dostarczy również rozwiązania w zakresie zarządzania zmianą, nie pozostawiając placu boju bez planu na przyszłość.

Odpowiedzialność osobista

Interim Manager bierze osobistą odpowiedzialność za posiadanie, kierowanie i wdrażanie zmian - przejmuje odpowiedzialność za osiąganie wyników poprzez zarządzanie zmianą. Nie stoi z boku. Jest partnerem i drogowskazem.

Obiektywny punkt widzenia

Nie bez znaczenia jest fakt, że Interim Manager jest neutralny w stosunku do polityki firmy, polityki wewnętrznej czy zastanych opinii. To doświadczony specjalista, który doskonale radzi sobie ze złożonością struktury firmowej. Łączy w sobie wiedzę biznesową i rynkową. Motywuje do nieszablonowego myślenia i realnie pomaga osiągnąć zmianę transformacyjną.

Jak znaleźć pilota misji Transformacja?

Znalezienie odpowiednich liderów zmian i transformacji, posiadających wiedzę i umiejętności, nie jest łatwe i różni się od zatrudnienia stałego pracownika.

Szukając stałego pracownika, decydujemy się na kogoś, kto prawie pasuje do roli, wrasta w nią przez pewien czas, poszerza swoje kompetencje wraz z rozwojem firmy.

Misja specjalna, jaką jest transformacja, wymaga kogoś zupełnie innego. Kogoś, kto już osiągnął cele w kilku poprzednich misjach, z udokumentowanym doświadczeniem i kto musi wylądować na ziemi w pełnym biegu: osoby o najwyższych kwalifikacjach, najlepiej z międzynarodowym doświadczeniem w realizacji różnorodnych projektów i zadań.

Sam proces poszukiwania nie musi ograniczać się jedynie do rekomendacji. Warto zwrócić się do doświadczonego Partnera, który identyfikuje sprawdzonych i dostępnych Interim Managerów, nieobecnych w szerokim nurcie kandydatów, poszukujących pracy. Znajduje specjalistów, którzy łączą w sobie wizję, umiejętność myślenia procesowego i zdolność mobilizowania ludzi do wspierania zmian. Specjalistów, którzy mogą dokonać realnych zmian już od pierwszego dnia współpracy.

podziel się tym artykułem:
Powrót do Insights