Freelancerzy i nowe metody pracy

Po dziesięcioleciach niezmieniających się struktur organizacyjnych i funkcji pracowniczych, pojawia się coraz więcej oznak zmian. Jedną z oczywistych jest wzrost liczby freelancerów – w ciągu ostatnich dziesięciu lat odnotowano we Francji wzrost o 126% (1). Ta szybka transformacja perspektyw zatrudnienia może powodować pewne poczucie strachu, ponieważ jest tak różna od tradycyjnych wartości i kodów społecznych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Jednak firmy powinny postrzegać to jako doskonałą okazję do zwiększenia swojej sprawności i zdolności adaptacyjnych, co z kolei poprawi ich konkurencyjność. Continue reading „Freelancerzy i nowe metody pracy”