Siedem porad na temat zdalnego zarządzania kryzysowego

Jak nigdy wcześniej ludzie korzystają z komunikatorów, udostępniają ekrany i wysyłają e-maile ze swoich biur domowych. Zamieniliśmy nasze sofy, kuchnie i pokoje dziecięce w stanowiska robocze – i zastąpiliśmy banalne rozmowy na krótkie spacery, zmianę pieluszek i pomoc w pracach domowych. Nie łatwo jest zarządzać swoim dniem pracy i rodziną zblokowaną w domu – jak więc zdalnie zorganizować to wszystko? Continue reading „Siedem porad na temat zdalnego zarządzania kryzysowego”

Co powinien zostawić po sobie interim manager?

Co powinien zostawić po sobie interim manager? Po zakończonym projekcie interim manager zostawia po sobie to, co zostało ustalone i wpisane do oferty, a następnie potwierdzone formalnie w zawartej między stronami umowie i w efekcie realizacji projektu wdrożone. Continue reading „Co powinien zostawić po sobie interim manager?”

Modele współpracy z interim managerami

Na rynkach międzynarodowych istnieją różne modele współpracy klientów lub firm pośredniczących z interim managerami. Łączy je jednak kilka cech wspólnych: najważniejsza z nich to fakt, że zdecydowana większość projektów realizowana jest w modelu B2B. Zatrudnienie interim managera na etat należy do rzadkości. Continue reading „Modele współpracy z interim managerami”

Jak wygląda rynek usług interim management w Polsce i w Europie?

O tym jak wygląda rynek usług interim management w Polsce i Europie, a właściwie o tym, jak te rynki się różnią, decyduje cały szereg czynników, w tym przede wszystkim historia stosowania tego rozwiązania. Continue reading „Jak wygląda rynek usług interim management w Polsce i w Europie?”

Kompetencje i zawody przyszłości

Kompetencje i zawody przyszłości oraz ich projektowanie to największe wyzwanie w historii globalnej gospodarki i rynku pracy. Futurolodzy i naukowcy zapowiadają, że 60% zawodów, które będą wykonywać nasze dzieci jeszcze nie istnieje, a w całkiem nieodległej przyszłości 40% prac wykonywanych dotąd przez ludzi zostanie zastąpionych przez automaty i roboty. Continue reading „Kompetencje i zawody przyszłości”

Jaki jest koszt interim managera?

Interim management uchodzi wciąż za stosunkowo drogą usługę, choć – patrząc przez pryzmat efektów biznesowych – zasadnym jest pytanie, czy koszt interim managera nie powinien być postrzegany w kategoriach inwestycji? Ponieważ jednak to pytanie o koszty pozostaje zawsze najbardziej podstawowym w dyskusji o rozwiązaniach interimowych, spróbujmy na nie odpowiedzieć. Continue reading „Jaki jest koszt interim managera?”

W jaki sposób ekonomia współdzielenia (gig economy) poprawi różnorodność.

Gdy kobiety wchodzą na rynek pracy, gospodarki rosną. Jednak kobiety na całym świecie wykonują ogromną część pracy bezpłatnej. Według raportu firmy McKinsey „Women Matter” kobiety stanowią 50% światowej populacji w wieku produkcyjnym, ale generują tylko 37% PKB. Do 2025 r. globalny PKB mógłby zostać uzupełniony o 12 bilionów dolarów poprzez zlikwidowanie różnic między płciami (1). W kilku raportach stwierdzono że większa elastyczność pracodawców, możliwość pracy z domu i dostęp do „gospodarki platformowej” (platform economy), zwiększy udział kobiet w sile roboczej. Przyszłość pracy będzie bardziej zorientowana na projekty, a przyszli liderzy będą funkcjonować w bardziej horyzontalnych strukturach organizacyjnych, kładących nacisk na współpracę, zwinność i dzielenie się umiejętnościami. Continue reading „W jaki sposób ekonomia współdzielenia (gig economy) poprawi różnorodność.”

Freelancerzy i nowe metody pracy

Po dziesięcioleciach niezmieniających się struktur organizacyjnych i funkcji pracowniczych, pojawia się coraz więcej oznak zmian. Jedną z oczywistych jest wzrost liczby freelancerów – w ciągu ostatnich dziesięciu lat odnotowano we Francji wzrost o 126% (1). Ta szybka transformacja perspektyw zatrudnienia może powodować pewne poczucie strachu, ponieważ jest tak różna od tradycyjnych wartości i kodów społecznych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Jednak firmy powinny postrzegać to jako doskonałą okazję do zwiększenia swojej sprawności i zdolności adaptacyjnych, co z kolei poprawi ich konkurencyjność. Continue reading „Freelancerzy i nowe metody pracy”