Strategie HR

W erze przemysłowej, działy personalne (zwane wówczas działami kadr) skupiały się głównie na aspektach kadrowych i administracyjnych: procedurach, płacach i negocjacjach ze związkami zawodowymi. Później doszły procesy związane z rekrutacją, systemami wynagrodzeń, motywowaniem i retencją pracowników. Nadal miało to jednak raczej formę administracji, a proaktywne strategie HR były zjawiskiem niezmiernie rzadkim.
Continue reading „Strategie HR”

Komunikacja w zmianie

Znaczna część organizacji przechodzi dzisiaj przez różne zmiany, od tych mniejszych mających usprawnić niektóre procesy, po ogromne, polegające na transformacji całej organizacji. Wszystkim jednak zależy na tym samym: aby zmiana odbyła się z sukcesem. W procesie zmiany, ogromną rolę odgrywa odpowiednio przygotowana kadra managerów, którzy muszą zadbać o to, aby w trakcie wdrażania zmian firma nie straciła momentum. Okres zmiany to egzamin dla ich przywództwa, zwłaszcza dla umiejętności angażowania i motywowania pracowników. Continue reading „Komunikacja w zmianie”

TRANSFORMACJA DYGITALNA – FAKTY I MITY

Transformacja dygitalna wchodzi już w prawie każdy aspekt naszego życia: komunikację, sprzedaż, zakupy, bankowość, naukę, rozrywkę, podróże etc. Wiele organizacji nie dostosowało się jeszcze ze swoimi procesami i technologiami do nowej rzeczywistości, dlatego koncepcja transformacji cyfrowej, mającej przenieść firmę w realia dzisiejszego świata, stała się jednym z najgorętszych zagadnień biznesowych ostatnich lat. Continue reading „TRANSFORMACJA DYGITALNA – FAKTY I MITY”

TRANSFORMACJA A ZAUFANIE

Zaufanie, wraz z wiarygodnością i szacunkiem, jest jedną z najbardziej wartościowych i docenianych cech przywódczych. Zaufanie pozwala ludziom otworzyć się i przekazać szczerą informację. Jest to bezcenne, szczególnie w trudnych, problematycznych sytuacjach.
Przeprowadzanie ludzi przez zmiany i transformacje, to okres ogromnych napięć i strachu przed nieznanym. Jest to wymagający moment dla wszystkich managerów. Managerowie, którym pracownicy nie ufają, będą mieć to zadanie dodatkowo utrudnione. Liderzy, do których ich zespoły mają pełne zaufanie, stoją na zdecydowanie lepszej pozycji. Continue reading „TRANSFORMACJA A ZAUFANIE”

DYNAMICZNY WZROST A ETATOWI PRACOWNICY

Jedną z głównych zasad, którą kierują się startupy, jest dynamiczny wzrost. Drugą, jest czekanie jak najdłużej z zatrudnianiem kolejnych pracowników. W dużych organizacjach mentalność jest zgoła odwrotna. Wielu managerów, otrzymując nowe zadania lub nowe cele, zaczyna od przekalkulowania, ilu nowych, etatowych pracowników będą do tego potrzebować. I od tego często zaczynają się negocjacje z zarządem.
Continue reading „DYNAMICZNY WZROST A ETATOWI PRACOWNICY”

EXIT INTERVIEW

Reakcje firm na złożone przez pracownika wypowiedzenie bywają różne. Niektóre z nich mają określone zasady postępowania. Są firmy, w których w takiej sytuacji pracownika natychmiast obejmuje ostracyzm i zakaz powrotu do firmy w przyszłości. Są takie, gdzie temat zbywa się milczeniem a pracownik odchodzi w ciszy. Są również takie, które uznają takie sytuacje jako czasami nieuniknione, z zasady żegnają się z pracownikiem serdecznie, publicznie życzą mu powodzenia na nowej drodze i zachęcają do powrotu, jeśli nowy pracodawca nie spełni ich oczekiwań. Continue reading „EXIT INTERVIEW”