Księgowa | Księgowy

• 14 czerwca 2023 •

KLIENT

 • Lokalizacja: Augustów / możliwy hybrydowy model pracy
 • Branża produkcyjna
 • Linia raportowania: Dyrektor Finansowy
 • Zespół: 2-3 osoby

GŁÓWNE ZADANIA

 • Pełna księgowość Spółki, w tym opracowywanie i aktualizacja zasad rachunkowości, procedur w zakresie Księgi Głównej, sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Koordynacja procesu zamknięcia miesiąca.
 • Prowadzenie spraw podatkowych Spółki w zakresie podatku VAT.
 • Współpraca z działem kontrolingu w przygotowywaniu raportów dla Zarządu, działów operacyjnych oraz instytucji zewnętrznych.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i przepisami po- datkowymi.
 • Sporządzanie dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisa- mi dla instytucji zewnętrznych (GUS, Banki).
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym CIT, VAT).
 • Współpraca z audytorami, oraz instytucjami zewnętrznymi (Banki, US, GUS).
 • Monitorowanie zmian prawa podatkowego i zasad księgowości.
 • Zabezpieczenie prawidłowości umów (pod względem finansowym i podatkowym).
 • Rozliczanie kosztów produkcji.
 • Uzgadnianie i raportowanie transakcji międzyfirmowych (ORD-U, TransferPricing).
 • Nadzór nad procesami księgowymi oraz prawidłowym obiegiem i archiwizacją rachunków finanso- wych.
 • Wdrażanie i doskonalenie procedur w dziale księgowości, w tym obszarowym kontroli wewnętrznej.
 • Wspomaganie decyzji kierownictwa firmy w zakresie rozwiązań księgowych

OCZEKIWANIA | KWALIFIKACJE

 • Min. 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, firmie produkcyjnej.
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe.
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości oraz rozumienie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej IFRS.
 • Znajomość przepisów VAT (w tym transakcji łańcuchowych) oraz CIT.
 • Rozumienie wymagań prawnych odnoszących się do podmiotu posiadającego status dużego przedsiębiorstwa.
 • Znajomość systemów księgowych.
 • Dobra znajomość przepisów prawa podatkowego i bilansowego.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Odpowiedzialność, dokładność, dobra organizacja pracy, samodzielność.
 • Otwartość na realizację nowych projektów

Co oferuje nasz klient:

 • Szkolenia, rozwój zawodowy i ciągłe podnoszenie kwalifikacji, w tym dofinansowanie przez firmę kosztów materiałów szkoleniowych oraz płatny czas wolny na szkolenia zawodowe i egzaminy w razie potrzeby.
 • Prywatna opieka medyczna niemal bezkosztowa dla pracownika.
 • Dofinansowanie ubezpieczenia na życie przez firmę.
 • Świadczenia obiadowe.
 • Bezpłatne lekcje angielskiego.
 • Dofinansowanie kosztów dojazdów (do 65 km).
 • Firmowe Łodzie i Firmowe Rowery Elektryczne dostępne dla pracowników.
 • Płatne nagrody i rekomendacje.
 • Dodatkowe benefity, takie jak prezenty świąteczne, bony urodzinowe itp.
 • Imprezy integracyjne.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Możliwość pracy hybrydowej (2 dni w domu i 3 dni w biurze).
 • Wsparcie w relokacji i wkład, jeśli przeprowadzisz się dla nas.
 • Pracę w międzynarodowej i dynamicznej firmie.
 • Codzienny kontakt z językami obcymi.
 • Możliwość podróży służbowych.
 • Przyjazna atmosfera pracy.
Udostępnij to ogłoszenie