Q / A

Jakie są różnice między Interim Managerem a konsultantem?

👉 Konsultanci doradzają i rekomendują.

👉 Interim managerowie doradzają, rekomendują i wdrażają.

Konsultanci są zwykle zatrudniani przez organizacje doradcze i choć ściśle współpracują z klientem - pozostają odpowiedzialni i rozliczani przez firmę doradczą właśnie. Interim Manager na czas realizacji zadania staje się pełnoprawnym członkiem zespołu.Jest niezależnym ekspertem, działającym jako integralny jego element. Interim Managerowie posiadają zwykle kwalifikacje wyższe, niż te, niezbędne do wykonania zadania. Dzięki temu ich skuteczność jest natychmiastowa, podczas gdy konsultant nabywa wiedzy w trakcie procesu.

Czy Interim Manager nie jest jedynie poszukującym pracy specjalistą z zestawem umiejętności, który odejdzie w momencie pojawienia się możliwości stałego zatrudnienia?

👉 Absolutnie nie!

Interim Managerowie to doświadczeni specjaliści, którzy cenią sobie różnorodność, inspirują ich: generowanie korzyści, złożone wyzwania organizacyjne i sytuacje wymagające zarządzania zmianą. Świadomie wybrali Interim Management jako swoją ścieżkę kariery. Kariera Interim Managera jest napędzana przez wyzwania związane z krótkoterminowymi zadaniami, zwłaszcza gdy wnosi on do organizacji umiejętności, które są potrzebne tylko w krótkim czasie. Będąc nastawionym na realizację zadań, nie jest zainteresowany wspinaniem się po drabinie korporacyjnej lub korporacyjną polityką.

Czy Interim Manager jest droższy od stałego pracownika?

👉 Faktury dla Interim Managerów oparte są na stawce za każdy dzień spędzony na realizacji zadania.

W niektórych przypadkach dodatkowo naliczane są inne dzienne koszty, np. związane z podróżami i zakwaterowaniem, ale są one uzgadniane z góry. Poza tym wariantem - nie ma żadnych dodatkowych kosztów. Koszt współpracy z Interim Managerem jest korzystny w porównaniu z pełnym kosztem pracownika stałego, biorąc pod uwagę nie tylko wynagrodzenie i ubezpieczenie społeczne, ale wszystkie dodatkowe elementy, takie jak: premie, urlopy, zasiłki chorobowe, szkolenia, ubezpieczenia, koszty rekrutacji i zwolnienia oraz wszelkie dodatkowe świadczenia.

Jak obecność Interim Managera wpływa na stałych pracowników w firmie klienta?

👉 Interim Managerowie mają wysoko rozwiniętą zdolność adaptacji i konsolidacji.

Posiadają doskonałe umiejętności społeczne, menedżerskie oraz doświadczenie. Staja się członkami struktury jedynie na czas określony i nie powinni być traktowani jako zagrożenie. W tym kontekście bardzo ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy przez Interim Managera, jasno wyjaśnić pracownikom w organizacji cel jego pojawienia się.

Czy stali pracownicy nie byliby bardziej zaangażowani w realizację celu, niż Interim Managerowie?

👉 Wręcz przeciwnie!

Jest to częsta obawa, ale trzeba o tym pamiętać, że: Interim Managerowie budują swoją ścieżkę dzięki referencjom. Skupiają się na celu i są w pełni odpowiedzialni za wykonanie zadania. Swoją wiarygodność na rynku budują realizując projekty na najwyższym, profesjonalnym poziomie.

Jakie są najbardziej ogólne atrybuty kompetencyjne Interim Managera?

👉 Zapoznaj się z naszą listą:

  • umiejętność oceny i precyzyjnego pomiaru sytuacji w zupełnie nowym środowisku
  • umiejętność przejęcia odpowiedzialności, analizowania, opracowywania i dostarczania rozwiązań zgodnie z ustalonym harmonogramem i budżetem
  • wykazanie się osiągnięciami w realizacji powyższych celów i wykazanie postępów w zwiększaniu odpowiedzialności
  • doskonałe i skuteczne umiejętności komunikacyjne
  • zdolność do szybkiego nawiązywania relacji
  • zdolność do przewodzenia, wywierania wpływu i motywowania
  • zdolność do adaptacji
  • inteligencja emocjonalna - w końcu nie jest to praca dla osób o słabym sercu.
Jak wynagradzani są Interim Managerowie?

👉 Każdy Interim Manager ma swoją “cenę”!

Jest to: jego stawka dzienna. Na podstawie faktycznie przepracowanych dni fakturowane są koszty miesięczne (ilość przepracowanych dni x stawka dzienna).

Czy Interim Manager ma urlop i dostaje za niego wynagrodzenie?

👉 Interim Manager otrzymuje wynagrodzenie tylko za faktycznie przepracowane dni w procesie realizacji celu.

W trakcie projektu nie ma urlopów. Gdyby jednak Interim Manager będący zaangażowany w projekt, zmuszony był wziąć “dzień wolny”, ten czas nie jest uwzględniany na fakturze. Interim Managerowie korzystają z urlopów w przerwach pomiędzy projektami.

Jeśli nadal poszukujesz odpowiedzi na konkretne pytania