INTERIM

Świadczymy usługi z zakresu Interim Managementu, na rzecz podmiotów, które potrzebują wsparcia w procesie transformacji, kompetencyjnego wzmocnienia zespołu, doświadczonego kierownika projektu lub osoby z określonymi umiejętnościami.

Nasz domena to obszary: Finance, Supply Chain, Human Resources, Digital, Change Management.

Nasza misja

Naszym celem jest realna pomoc klientom w uzyskaniu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej poprzez wyszukanie i pozyskanie najlepszych,
w swoim obszarze kompetencyjnym, Interim Managerów.
Doskonale łączymy usługi z zakresu Interim Managementu z usługami w obszarze doradztwa personalnego, czego efektem jest skrojona na miarę odpowiedź na potrzeby klientów.
Portfolio naszych specjalistów to Interim Managerowie posiadający doświadczenie w sprawowaniu funkcji zarządczych oraz sprofilowanych, realizujący zadania na terenie całej Europy.

Nasze wartości

Lojalność

Efektywność

Szacunek dla różnorodności

Pasja

Kiedy Interim Manager to pomoc dla przedsiębiorstwa?

Zatrudnienie doświadczonego Interim Managera może okazać się realnym rozwiązaniem, gdy:

firma doświadcza przyspieszonego wzrostu

firma planuje rozbudowę zespołu

konieczne są zmiany w reakcji na sytuację rynkową

konieczne jest profesjonalne zarządzanie zmianą

firma planuje wdrożenie nowych projektów

konieczne jest tymczasowe lub nagłe zastępstwo


Twoja Firma potrzebuje pomocy?

Nasi Interim Managerowie

Świadomy wybór

Nasi specjaliści wybrali Interim Management jako styl pracy i życia. Formuła ta nie jest dodatkiem do ich stałego zatrudnienia.

Kompetencje

Posiadają szeroki zakres umiejętności w swoich branżach, dzięki czemu są gotowi do podjęcia realizacji zadań w szybkim trybie.

Efektywność

Realizują zadania strategiczne lub taktyczne w wyznaczonym zakresie i zdefiniowanym czasie.

Niezależność

Są autonomicznymi profesjonalistami, którzy koncentrują się na projekcie i celu, wolni od polityki firmowej, nie obciążeni relacjami wewnętrznymi czy presją historyczną.

BRANŻE / KOMPETENCJE

Specjalizujemy się w realizacji usług z zakresu Interim Management w następujących sektorach gospodarki i obszarach kompetencyjnych:

Branże

Produkcja
Energia, media, usługi dla ludności
Usługi dla biznesu
IT i telekomunikacja
Inżynieria
Motoryzacja
Finanse
Służba zdrowia i farmaceutyka
Sprzedaż detaliczna
Produkty konsumenckie

Kompetencje

Zarządzanie i przywództwo
Finanse
Zasoby ludzkie
Informatyka
Prawo
Marketing
Operacje
Zarządzanie projektami i programami
Sprzedaż
Łańcuch dostaw
Restrukturyzacja

Skontaktuj się z konsultantem