Dla klientów

Celem NUVADIS Interim jest wsparcie firm, organizacji oraz instytucji w pozyskiwaniu najlepszych Interim Managerów na potrzeby projektów i misji ograniczonych w czasie.

Łączymy najlepsze praktyki z zakresu Interim Management z wieloletnim doświadczeniem w selekcji i rekrutacji sprawdzonych menedżerów, w ramach projektów realizowanych na rzecz naszych klientów na rynkach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Kiedy zaangażować Interim Managera?

Interim Manager okazuje się niezwykle pomocny w sytuacjach tymczasowych, kryzysowych oraz w przypadku potrzeby wprowadzenia i zarządzania zmianami, jakie zachodzą w organizacji. Zmiany te dotyczyć mogą konkretnego działu, wskazanego stanowiska lub całej struktury firmy. W sytuacji, gdy Klient nie dysponuje wewnętrznymi zasobami lub wiedzą i doświadczeniem, niezbędnym do osiągnięcia pożądanego rezultatu, Interim Manager lub zespół Interim Managerów przejmuje wykonanie zadania. Dodatkowo może wyszkolić swoich następców i przekazać im kompetencje wraz z gotowym do wdrożenia planem pracy.

Interim Manager może okazać się pomocny w wielu sytuacjach biznesowych.

Jako najczęściej spotykane można wskazać:

Globalna ekspansja, rozwój firmy, rynku lub produktu.

Usprawnianie procesów, restrukturyzacja i odbudowa stabilnej pozycji firmy.

Wsparcie na etapie szybkiego wzrostu, gdy dotychczasowa infrastruktura firmy pozwala jedynie na zarządzanie bieżącym obciążeniem zadaniowym

Interim
Manager

Przeciążenie obowiązkami lub ograniczenia czasowe stałych pracowników.

Zastępstwo w przypadku choroby, urlopu macierzyńskiego lub zbyt długi czas niezbędny dla zatrudnienia nowego, stałego pracownika.

Przyjęcie roli trenera lub mentora dla wskazanego członka zespołu.

Skontaktuj się z konsultantem

Proces współpracy z Interim Managerem

1

Wstępna ocena

Interim Manager, opiekun projektu z ramienia NUVADIS Interim oraz Klient dokonują wstępnej oceny sytuacji biznesowej, która leżała u podstaw zaangażowania Interim Managera.

2

Szczegółowa diagnoza & plan działań

Po akceptacji wstępnej oceny przez Klienta, Interim Manager dokonuje dokładnej analizy sytuacji. Interim Manager formułuje konkretny plan działania, potwierdza zasady współpracy i rekomenduje narzędzia niezbędne do osiągnięcia celów Klienta.

3

Realizacja zlecenia

Interim Manager wdraża działania uzgodnione z Klientem. Ponadto w czasie trwania projektu i w celu zapewnienia jego prawidłowego przebiegu opiekun ze strony NUVADIS Interim przeprowadza regularne, najczęściej comiesięczne, kontrole statusu realizacji zlecenia zarówno z Klientem, jak i z Interim Managerem.

4

Finalizacja

Po osiągnięciu wyznaczonych wspólnie z Klientem celów, Interim Manager kończy projekt, dbając o należyte przekazanie wskazanym następcom kompetencji, odpowiedzialności i niezbędnej wiedzy.

5

Czy to już koniec?

W razie konieczności lub zainteresowania ze strony Klienta oraz za zgodą wszystkich stron, Interim Manager może przedłużyć świadczenie swoich usług, a nawet podjąć z nim współpracę na stałe.

Dlaczego Nuvadis?

Skorzystanie z usług zewnętrznego partnera w zakresie dostarczania rozwiązań Interim Management, niesie ze sobą wiele korzyści.

Najlepsi kandydaci

Konsekwentnie budowane relacje z najwyższej klasy Interim Managerami, aktualizacja ich statusu oraz monitorowanie poziomu satysfakci klientów, na rzecz których realizują projekty, umożliwia nam rekomendowanie najlepszych kandydatów na rynku.

Potwierdzone kompetencje

Rekomendowani przez nas Interim Managerowie to osoby, których referencje zostały sprawdzone, a kompetencje potwierdzone sukcesem zrealizowanych projektów.

Efektywność i jakość

Regularnie rozbudowujemy własną sieć Interim Managerów, dzięki czemu jesteśmy w stanie zidentyfikowac i wdrożyć odpowiedniego Interim Managera w ciągu jednego do czterech dni.

Pracujemy w oparciu o autorski proces certyfikacji, mający na celu dobór i motywację wyłącznie osób posiadających odpowiednie umiejętności, nastawienie, doświadczenie oraz potencjał, decydujące o sukcesie na stanowisku Interim Managera.

Jesli nie odpowiedzieliśmy jeszcze na wszystkie Twoje pytania - napisz lub zadwoń do nas.