Dla klientów

Celem Nuvadis Interim jest tworzenie i aktywizowanie rynku niezależnych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów i firm potrzebujących rozwiązań w zakresie Interim Managementu. Łączymy najlepsze praktyki Interim Managementu z doświadczeniem w selekcji i rekrutacji sprawdzonych specjalistów dla naszych klientów na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Kiedy zatrudnić Interim Managera?

Interim Managerowie okazują się niezwykle pomocni na etapie zmian, jakie zachodzą w organizacji. Zmiany te dotyczyć mogą konkretnego działu, wskazanego stanowiska lub całej firmy. W sytuacji, gdy klient nie dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do osiągnięcia pożądanego rezultatu, Interim Manager lub tymczasowy zespół przejmuje wykonanie zadania. Może wyszkolić swoich następców i przekazać kompetencje, wraz z gotowym do wdrożenia planem pracy, stałemu zespołowi.

Interim Manager może okazać się pomocny w wielu sytuacjach biznesowych.

Jako najczęściej spotykane można wskazać:

Globalna ekspansja, rozwój firmy, rynku lub produktu.

Usprawnianie procesów, restrukturyzacja i odbudowa stabilnej pozycji firmy.

Wsparcie na etapie szybkiego wzrostu, gdy dotychczasowa infrastruktura firmy pozwala jedynie na zarządzanie bieżącym obciążeniem zadaniowym

Interim
Manager

Przeciążenie obowiązkami lub ograniczenia czasowe stałych pracowników.

Zastępstwo w przypadku choroby, urlopu macierzyńskiego lub zbyt długi czas niezbędny dla zatrudnienia nowego, stałego pracownika.

Przyjęcie roli trenera lub mentora dla wskazanego członka zespołu.

Skontaktuj się z konsultantem

Proces współpracy z Interim Managerem

1

Wstępna ocena

Interim Manager, opiekun procesu z ramienia Nuvadis oraz klient dokonują wstępnej oceny sytuacji biznesowej.

2

Szczegółowy research / ewaluacja

Interim Manager przeprowadza dokładne rozpoznanie bieżącego statusu biznesowego klienta.

3

Propozycja

Interim Manager formułuje konkretny plan działania, potwierdza zasady współpracy i rekomenduje narzędzia niezbędne do osiągnięcia celów klienta.

4

implementacja

Interim Manager rozpoczyna pracę na swoim stanowisku i wdraża działania uzgodnione z klientem.

5

Finalizacja

Po wykonaniu zadania, którego rezultatem jest osiągnięcie wyznaczonych przez klienta celów, Interim Manager kończy projekt, dbając jednocześnie o to, aby proces ten przebiegł płynnie. Kompetencje, odpowiedzialność i wiedza zostają przekazane następcom sprawnie. W razie konieczności i na wyraźne życzenie klienta, Interim Manager może udzielić dodatkowych, doraźnych rad.

Dlaczego Nuvadis?

Skorzystanie z usług zewnętrznego partnera w zakresie dostarczania rozwiązań Interim Management, niesie ze sobą wiele korzyści.

Najlepsi kandydaci

Konsekwentnie budowane relacje z najwyższej klasy Interim Managerami, aktualizacja ich statusu oraz monitorowanie poziomu satysfakci klientów, na rzecz których realizują projekty, umożliwia nam rekomendowanie najlepszych kandydatów na rynku.

Potwierdzone kompetencje

Rekomendowani przez nas Interim Managerowie to osoby, których referencje zostały sprawdzone, a kompetencje potwierdzone sukcesem zrealizowanych projektów.

Efektywność i jakość

Regularnie rozbudowujemy własną sieć Interim Managerów, dzięki czemu jesteśmy w stanie zidentyfikowac i wdrożyć odpowiedniego Interim Managera w ciągu jednego do czterech dni.

Pracujemy w oparciu o autorski proces certyfikacji, mający na celu dobór i motywację wyłącznie osób posiadających odpowiednie umiejętności, nastawienie, doświadczenie oraz potencjał, decydujące o sukcesie na stanowisku Interim Managera.

Jesli nie odpowiedzieliśmy jeszcze na wszystkie Twoje pytania - napisz lub zadwoń do nas.