Dla klientów

Celem Nuvadis Interim jest tworzenie i aktywizowanie rynku niezależnych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów i firm potrzebujących rozwiązań w zakresie Interim Managementu. Łączymy najlepsze praktyki Interim Managementu z doświadczeniem w selekcji i rekrutacji sprawdzonych specjalistów dla naszych klientów na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Kiedy zatrudnić Interim Managera?

Interim Managerowie okazują się często pomocni w czasie zmian zachodzących w organizacji. Zmiany te mogą być wdrażane w określonym dziale, na określonym stanowisku lub w całej firmie. Jeżeli klient nie posiada wystarczającej wiedzy i doświadczenia, aby osiągać pożądane cele, Interim Manedżer lub tymczasowy zespół może wykonać dane zadanie, wyszkolić swoich następców i przekazać kompetencje wraz z gotowym planem roboczym stałemu zespołowi.

Interim Manager może być przydatny w wielu przypadkach.
Najczęściej spotykane to:

Globalna ekspansja, rozwój firmy, rynku lub produktu.

Usprawnianie procesów, restrukturyzacja i poprawa działalności.

Zastępstwo w przypadku choroby, urlopu macierzyńskiego lub długiego czasu wymaganego na zatrudnienie nowego pracownika.

Interim
Manager

Jeżeli stały pracownik nie jest w stanie poradzić sobie z obciążeniem lub ograniczeniami czasowymi.

Jako pomoc w przypadku szybkiego wzrostu, gdy infrastruktura firmy z czasem przejmuje zadania.

Jako trener lub mentor dla członka zespołu.

Skontaktuj się z konsultantem

Proces angażowania Interim Managera

1

Wstępne rozmowy

Interim Manager, Nuvadis i Klient dokonują wstępnej oceny sytuacji biznesowej.

2

Ocena sytuacji

Interim Manager przeprowadza dokładne rozpoznanie bieżącej sytuacji.

3

Propozycja

Interim Manager formułuje konkretny plan działania, potwierdza zasady współpracy i opisuje narzędzia niezbędne do osiągnięcia celów klienta.

4

Wdrożenie

Interim Manager rozpoczyna pracę na swoim stanowisku i wdraża działania uzgodnione z klientem.

5

Wycofanie

Po wykonaniu zadania, osiągnięciu celów i zakończeniu projektu, Interim Manager wycofuje się. Zapewnia płynne przeprowadzenie tego procesu i odpowiednie przekazanie odpowiedzialności i wiedzy. W razie konieczności może udzielić dodatkowych doraźnych porad.

Dlaczego Nuvadis?

Skorzystanie z usług zewnętrznej agencji w zakresie dostarczania rozwiązań Interim Managementu niesie ze sobą wiele korzyści.

Szybki dostęp do rynku kandydatów

Interim Managerowie nie inwestują w reklamowanie samych siebie, aby zyskać rozgłos, w wyszukiwaniu kolejnych projektów polegają na swoich kontaktach i ustnych rekomendacjach. Nuvadis stale powiększa swoją sieć ekspertów, co pozwala nam znaleźć i wdrożyć odpowiedniego Interim Managera w ciągu jednego do czterech tygodni.

Doświadczenie, wartości i relacje

Od wielu lat dostarczamy rozwiązań w zakresie Interim Managementu dla klientów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nasi Interim Managerowie wdrażają trudne programy restrukturyzacyjne, projekty nowych technologii i zastępują nieobecnych pracowników stałych na krytycznych stanowiskach. Cenimy nawiązywane przez nas kontakty, zarówno z Interim Managerami, jak i z klientami - pozwala nam to budować relacje oparte na prawdziwym partnerstwie.

Jakość procesu i gwarancja

Firma Nuvadis opracowała proces certyfikacji, mający na celu dobór i motywację wyłącznie osób posiadających odpowiednie umiejętności, nastawienie, doświadczenie i potencjał w zakresie Interim Managementu. Przed rekomendacją Managera do danego zadania zawsze przeprowadzamy z nim osobistą rozmowę, ewaluację kompetencji oraz sprawdzamy jego referencje.

In case an unexpected situation arises, Nuvadis is there with a fast and efficient backup solution.