Dla Interim Managerów

Interim Management polega na dostarczaniu efektywnych rozwiązań biznesowych. Profesjonalny Interim Manager to uprzywilejowana funkcja, stanowiąca niepowtarzalną okazję do wzięcia udziału w projektach mających szerokie oddziaływanie.

Usługi Interim Managementu są oparte o trójstronną relację pomiędzy klientem, firmą Nuvadis i niezależnym specjalistą – Interim Managerem.

Na podstawie analizy potrzeb klienta wyszukujemy właściwego i dostępnego Interim Managera, który zapewni odpowiednie rozwiązania. Z jednej strony zawieramy umowę z Interim Managerem uprawniający go do działania na rzecz klienta. Z drugiej strony, zawieramy umowę z klientem.

W pracy Interim Managera ważne jest przyjęcie roli zewnętrznego, niezależnego dostawcy specjalistycznych usług, a nie pracownika wewnątrz organizacji.

Typowy profil Interim Managera

Interim
Manager
  • Liczne osiągnięcia w toku kariery, praca na stanowiskach o stopniowo zwiększającej się odpowiedzialności.
  • Elastyczność pozwalająca na pracę w warunkach wysokiej niepewności, szybkość uczenia się i nawiązywania kontaktów.
  • Doskonała komunikatywność umożliwiająca przekazanie właściwych informacji partnerom biznesowym, integrację w zespołach, zaangażowanie pracowników i występowanie w roli przywódcy.
  • Nastawienie na ciągły wzrost, dążenie do doskonałości.
  • Wysokie kompetencje w zakresie zarządzania projektami i zmianą.
  • Skupienie na wynikach.
  • Myślenie strategiczne połączone z efektywnością wykonawczą.
  • Dobra sytuacja materialna, finansowa i osobista.
Skontaktuj się z konsultantem

Proces selekcji

Nie każdy skuteczny Manager pracujący w korporacji może zostać skutecznym Interim Managerem. Podobnie, nie każdy konsultant, który osiągnął sukces w dużej firmie konsultingowej automatycznie osiągnie sukces jako freelancer. Z tego względu opracowaliśmy własny proces selekcji oparty o dokładną weryfikację potencjalnych Interim Managerów i ich referencji.

Proces ten obejmuje następujące etapy:

1
Ocena behawioralna prowadzona przez konsultanta Nuvadis
2
Sprawdzenie referencji
3
Studium przypadku, w razie konieczności
4
Ocena psychologiczna, jeżeli jest potrzebna i wymagana przez klienta

Podczas rozmowy z Nuvadis, Interim Managerowie są informowani o praktycznych aspektach współpracy w zakresie potencjalnych projektów z określonymi klientami. Nasi konsultanci regularnie monitorują ich dostępność oraz doświadczenie w zakresie nowych projektów i informują o nowych zadaniach.

Zweryfikowani w ten sposób kandydaci, są umieszczani na liście Interim Managerów Nuvadis i będą aktywnie promowani wśród naszych klientów.

Współpraca z Nuvadis zapewnia:

1
Ciekawe projekty
2
Terminowe rozliczenia
3
Ciekawą alternatywę dla zatrudnienia na etat
4
Certyfikację zapewniającą lepsze możliwości promocji
5
Okazję do dalszego rozwoju zawodowego

Naszym celem jest dbanie o każdego Managera współpracującego z Nuvadis Interim i zapewnienie mu pracy zgodnej z jego zainteresowaniami i dostępnością. Nie gwarantujemy jednak ciągłości współpracy i napływu zleceń.

Co jest potrzebne z praktycznego punktu widzenia?

1. ZAŁOŻENIE FIRMY/ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Interim Managerowie często zakładają własną firmę, co jest preferowaną opcją współpracy z Nuvadis Interim. Założenie firmy jest stosunkowo proste, jednakże dobrze jest zasięgnąć rady wykwalifikowanego specjalisty w tym zakresie.

2. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Interim Managerowie muszą posiadać odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu wykonywanego zawodu (OC zawodowe) w celu pokrycia ew. roszczeń wynikających z zaniedbania, wykroczenia zawodowego lub naruszenia przepisów BHP. Nuvadis wymaga od wszystkich swoich Interim Managerów posiadania OC zawodowego jako zabezpieczenia dla wszystkich stron. Takie ubezpieczenie jest oferowane przez wiele firm ubezpieczeniowych. Zakres ubezpieczenia powinien być odpowiedni do poziomu ryzyka związanego z podejmowanymi zadaniami.

3. UMOWY

Firma Interim Managera zawiera umowę z Nuvadis Interim, co pozwala zminimalizować ryzyka klienta. Nuvadis Interim podpisuje wówczas równoległą umowę z klientem.

4. EWIDENCJA CZASU PRACY

Kartę ewidencji czasu pracy i faktury należy składać co miesiąc. Szczegółowe dane dotyczące ich wystawiania i opłat będą omówione szczegółowo w wykazach kosztów wysyłanych do każdego Interim Managera po przydzieleniu zadania. Do przetworzenia każdej wpłaty będziemy potrzebować zarówno karty ewidencji czasu pracy, jak i faktury.

Kariera

Interim Managerowie to wykwalifikowani, nastawieniem na praktykę profesjonaliści ze znacznym doświadczeniem. To oni sami wybrali ten dynamiczny styl życia. Motywuje ich chęć wprowadzania zmian; są elastyczni i otwarci na nowe wyzwania i szanse.

Zarejestruj się jako Interim Manager w Nuvadis