Dla Interim Managerów

Interim Management polega na dostarczaniu efektywnych rozwiązań biznesowych. Profesjonalny Interim Manager to uprzywilejowana funkcja, stanowiąca niepowtarzalną okazję do wzięcia udziału w projektach mających szerokie oddziaływanie.

To także - styl życia, który pozwala wykorzystać swoje doświadczenie w dynamicznej, biznesowej rzeczywistości.

Podstawą realizacji usług w zakresie Interim Managementu jest trójstronna relacja pomiędzy klientem, firmą Nuvadis i niezaleznym Interim Managerem.

Na podstawie analizy potrzeb klienta identyfikujemy właściwego i dostępnego Interim Managera, który gwarantuje sukces załozonych celów, poprzez wdrożenie właściwych rozwiązań.

Równolegle zawieramy umowę z Interim Managerem, uprawniająca go do działania na rzecz klienta oraz - umowę z klientem, która określa warunki naszej współpracy.

Interim Manager nie staje się pracownikiem wewnątrz organizacji, lecz przyjmuje rolę zewnętrznego, niezależnego dostawcy specjalistycznych usług.

Typowy profil Interim Managera

Interim
Manager
  • Liczne osiągnięcia w toku kariery, praca na stanowiskach o stopniowo zwiększającej się odpowiedzialności.
  • Elastyczność pozwalająca na pracę w warunkach wysokiej niepewności, szybkość uczenia się i nawiązywania kontaktów.
  • Doskonała komunikatywność umożliwiająca przekazanie właściwych informacji partnerom biznesowym, integrację w zespołach, zaangażowanie pracowników i występowanie w roli przywódcy.
  • Nastawienie na ciągły wzrost, dążenie do doskonałości.
  • Wysokie kompetencje w zakresie zarządzania projektami i zmianą.
  • Skupienie na wynikach.
  • Myślenie strategiczne połączone z efektywnością wykonawczą.
  • Dobra sytuacja materialna, finansowa i osobista.
Skontaktuj się z konsultantem

Proces weryfikacji kandydata na Interim Managera

Nie każdy skuteczny Manager pracujący w korporacji może zostać skutecznym Interim Managerem. Podobnie, nie każdy konsultant, który osiągnął sukces w dużej firmie konsultingowej automatycznie osiągnie sukces jako freelancer. Mając to na uwadze, opracowaliśmy autorski proces weryfikacji, oparty o analizę potencjału współpracy oraz ewaluację referencji.

Proces ten obejmuje następujące etapy:

1
Ocena kompetencji dokonywana przez konsultanta Nuvadis, na podstawie wywiadu behawioralnego
2
Sprawdzenie referencji
3
Studium przypadku, w razie konieczności
4
Testy psychologiczne (jeżeli klient zgłasza taką potrzebę)

Podczas rozmowy z konsultantem Nuvadis, Interim Managerowie pozyskują informacje dotyczace praktycznych aspektów współpracy, w zakresie realizacji zadań na rzecz wskazanych klientów.

Zweryfikowani przez nas kandydaci są umieszczani na liście Interim Managerów Nuvadis i są aktywnie wspierani w ramach projektów z ich udziałem. Pozyskują także regularne informacje na temat nowych, potencjlanych zadań, w których realizacji mogą w przyszłości uczestniczyć.

Współpraca z Nuvadis to szansa na:

1
Udział w ciekawych projektach i dalszy rozwój zawodowy
2
Terminowość rozliczeń
3
Pełną wyzwań i możliwości rozwoju alternatywę dla zatrudnienia na etat
4
Certyfikację gwarantującą dodatkowe możliwości promocji
5
Wykorzystanie swojego doświadczenia w nowych obszarach biznesowych

Szanujemy różnorodność, cenimy profesjonalizm i dbamy o kazdego Interim Managera współpracującego z Nuvadis. Gwarantujemy im udział w projektach zgodnych z ich kompetencjami, zainteresowaniami i dostępnością.

Ciągłość współpracy uzależniona jest od, zgłaszanych przez naszych klientów, potrzeb oraz otoczenia biznesowego, charakterystycznego dla kazdej z branż.

praktyczne wskazówki dla interim managera

1. ZAŁOŻENIE FIRMY/ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Interim Managerowie często zakładają własną firmę, co jest preferowaną opcją współpracy z Nuvadis Interim. Założenie firmy jest stosunkowo proste, jednakże dobrze jest zasięgnąć rady wykwalifikowanego specjalisty w tym zakresie.

2. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Interim Managerowie muszą posiadać odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu wykonywanego zawodu (OC zawodowe) w celu pokrycia ew. roszczeń wynikających z zaniedbania, wykroczenia zawodowego lub naruszenia przepisów BHP. Nuvadis wymaga od wszystkich swoich Interim Managerów posiadania OC zawodowego jako zabezpieczenia dla wszystkich stron. Takie ubezpieczenie jest oferowane przez wiele firm ubezpieczeniowych. Zakres ubezpieczenia powinien być odpowiedni do poziomu ryzyka związanego z podejmowanymi zadaniami.

3. UMOWY

Firma Interim Managera zawiera umowę z Nuvadis Interim, co pozwala zminimalizować ryzyka klienta. Nuvadis Interim podpisuje wówczas równoległą umowę z klientem.

4. EWIDENCJA CZASU PRACY

Kartę ewidencji czasu pracy i faktury należy składać co miesiąc. Szczegółowe dane dotyczące ich wystawiania i opłat będą omówione szczegółowo w wykazach kosztów wysyłanych do każdego Interim Managera po przydzieleniu zadania. Do przetworzenia każdej wpłaty będziemy potrzebować zarówno karty ewidencji czasu pracy, jak i faktury.

Kariera

Interim Managerowie to wykwalifikowani profesjonaliści z ogromnym doświadczeniem biznesowym, którym są gotowi się dzielić. Sami wybrali ten dynamiczny styl życia.

Motywuje ich chęć bycia partnerem w procesie wprowadzania zmian.

Są otwarci na nowe wyzwania i szanse.

Dołącz do grona Interim Managerów Nuvadis