Gdzie znależć dobrego interim managera?

Na pytanie „Gdzie znaleźć dobrego interim managera?” zawsze odpowiadam krótko: w sieci. I wcale nie chodzi mi tylko o sieć internetową a o różne sieci kontaktów.

Networking – to wartość.

Interim managerowie to bardzo aktywna grupa profesjonalistów. Pracują projektowo, więc sami muszą dbać o pozyskanie kolejnych zleceń. Świadomie więc budują swoje marki osobiste, dbają o obecność w sieci, mają własne strony internetowe, rozległe sieci kontaktów na LinkedIn. Udzielają się nie tylko na własnych profilach, ale także na grupach dyskusyjnych, powiązanych z obszarem zarządzania, gdzie publikuje się treści merytoryczne oraz informacje o aktualnie toczących się procesach rekrutacyjnych. Na swoich profilach gromadzą referencje, co pozwala potwierdzić ich wysoką jakość i kompetencje u źródła, czyli u sponsorów poprzednich projektów. Uczestniczą w wydarzeniach typu konferencje, szkolenia. Prowadzą warsztaty, wykłady, biorą udział w projektach badawczych na uczelniach. Zdobywają certyfikaty, w tym pierwszy w Polsce tytuł Certyfikowanego Interim Managera, który nadaje Stowarzyszenie Interim Managers. 

Wspomniane spotkania, konferencje, szkolenia to okazja do nawiązywania relacji, niezwykle istotnych z jednej strony do pozyskiwania zleceń przez samych interim managerów, z drugiej – w procesach rekrutacji do projektów. Jak pokazują badania rynkowe i to zarówno z naszego rynku, jak i międzynarodowe, ciągle ok. 60% projektów pozyskiwanych jest dzięki kontaktom bezpośrednim.

W Polsce grupa osób deklarujących realizację projektów interim management jest jeszcze stosunkowo mała, jednak nieustannie i coraz dynamiczniej się rozrasta. Jak podaje Prof. Beata Skowron Mielnik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (artykuł „Interim management jako forma doskonalenia biznesowego i zawodowego” w Zeszytach Politechniki Śląskiej, 2016) w grudniu 2015 na LinkedIn zarejestrowanych było 170 interim managerów funkcjonujących w Polsce. Pod koniec 2019 roku liczba ta wyniosła ok. 3600. Przyrost to niebagatelny. Rynkowe trendy wskazujące na rozwój pracy projektowej i tzw. uberyzację rynku pracy zdają się zapowiadać dynamicznie rosnący udział managerów czasowych w projektach zarządczych. Czy to oznacza, że coraz łatwiej będzie pozyskać dobrego interim managera, o którego pytamy w tytule?

Rosnąca rola service providerów.

Na pewno w najbliższych latach będziemy mieć coraz liczniejszą bazę managerów czasowych, a co za tym idzie coraz częściej będziemy sięgać po profesjonalne wsparcie. A w zasadzie już sięgamy, co potwierdza zwiększająca się liczba firm rekrutacyjnych, które rozszerzają swoje dotychczasowe specjalizacje o usługi interim management lub wręcz specjalizują się w dostarczaniu interim managerów do projektów. Co ciekawe, jeszcze przed dekadą specjalizacja interim management była niemal nieznana w branży rekrutacyjnej. W tej chwili już co najmniej kilkadziesiąt firm na rynku polskim deklaruje działalność w obszarze usług interimowych, oferując przy tym bazy sprawdzonych interim managerów. To ma istotne znaczenie w projektach typu interim management, gdzie liczy się czas i to zarówno rekrutacji do projektu jak i samej realizacji projektu. Poszukując pracownika na etat mówimy czasami o kilku miesiącach procesu rekrutacyjnego. W projektach interimowych kilka miesięcy trwa cały projekt, a proces rekrutacji musi się odbyć w terminie 1-3 tygodni. Zdarzają się także rekrutacje w 48-72 godzin, gdy nagłe zdarzenia biznesowe wymagają natychmiastowej interwencji zarządczej w organizacji. W takich przypadkach rola service providera zdaje się być niezwykle istotna. Ma on bowiem w bazie najwyższej klasy ekspertów, którzy przeszli już proces rekrutacji przeprowadzony przez wewnętrznego konsultanta: z oceną behavioralną, ze sprawdzonymi referencjami, z uregulowanymi kwestiami formalnymi dotyczącymi umowy czy ubezpieczenia zawodowego. Są sprawdzeni nawet pod kątem dostępności w czasie. Wbrew pozorom to są bardzo istotne kwestie, które mogą przyspieszyć lub opóźnić proces rekrutacji.

Działać lokalnie, myśleć globalnie.

Usługi interim management w Polsce dopiero zaczynają się rozwijać. Na rynkach Europy Zachodniej to branża o ugruntowanej pozycji z liczoną w dziesiątkach tysięcy liczbą interim managerów i w setkach liczbą service providerów (np. Niemcy, Wlk. Brytania). Nierzadko są to organizacje o zasięgu globalnym i nikogo nie dziwi fakt, że projekty interimowe w zasadzie nie mają i nigdy nie miały ograniczeń geograficznych. Warto o tym pamiętać, poszukując interim managerów; międzynarodowe rekrutacje w interim management to także sposób na znalezienie optymalnie dopasowanego interim managera do projektu. Jedyną różnicę w rekrutacjach międzynarodowych dostrzeżemy porównując stawki dzienne. Te bowiem są mocno zróżnicowane w zależności od rynku (zainteresowanych odsyłamy do artykułu na ten temat: https://nuvadis.com/blog/jaki-jest-koszt-interim-managera/