Interim manager, konsultant, kierownik projektu – czym się różnią?

Czy interim manager to to samo co kierownik projektu? A może to nowe określenie dla konsultanta? Czy te role w ogóle czymś się różnią? Wyjaśniamy.

Interim manager jest nadal dosyć nową i mało znaną na polskim rynku funkcją, dlatego czasami budzi wiele mylnych skojarzeń. Konsultanci i kierownicy projektów działają w naszym biznesie dużo dłużej, dlatego ich role są znacznie lepiej rozumiane przez organizacje.

Kierownicy projektów

od dawna są obecni na naszym rynku, odpowiadając za wdrożenia projektów budowlanych, inżynieryjnych, informatycznych, telekomunikacyjnych i innych.
Rolą kierownika projektu jest przede wszystkim odpowiedzialność za zaplanowanie, monitorowanie i przypilnowanie pracy zespołu projektowego, aby ten osiągnął zamierzone cele, w oparciu o określone kryteria, w określonym czasie i budżecie. Główną kompetencją, niezbędną osobie pełniącej tę rolę, jest umiejętność zarządzania projektem. Ważne aby taka osoba rozumiała poszczególne fazy realizacji projektu, umiała odpowiednio rozplanować je w czasie i odpowiednio przepisać zadania poszczególnym członkom zespołu projektowego. Jej zadanie polega na dokładnej znajomości przebiegu projektu oraz na nadzorze pracy wszystkich jego członków, a także na raportowaniu przebiegu projektu do osób odpowiedzialnych, najczęściej do komitetu sterującego.
Przydatne umiejętności to planowanie zasobów projektowych, dobór zespołu, zarządzanie czasem i budżetem, monitorowanie progresu, raportowanie i dokumentacja.
Oczywiście zadaniem kierownika projektu jest też zapewnienie jakości i zarządzanie ryzykiem, gdy pojawiają się problemy.
Istnieją różne metodologie prowadzenia projektu, dlatego też kierownicy projektów mogą różnić się w swoich kompetencjach, w zależności od tego w jakiej metodologii pracują.

Konsultant biznesowy

skupia się najczęściej na podnoszeniu wyników biznesowych organizacji, poprzez analizę ich obecnych wyzwań i problemów, oraz zaproponowanie planu zmiany.
Konsultanci mają szeroką wiedzę, przegląd praktyk rynkowych i doświadczenie z innych tego typu projektów. Zazwyczaj są dobrze wyedukowanymi, ambitnymi ekspertami z dobrym myśleniem analitycznym.
Koszt pracy konsultantów, zwłaszcza pochodzących z najlepszych firm i mających większe, rzeczywiste doświadczenie, potrafi być jednak dosyć wysoki.

Interim manager

to osoba z poziomu senior executive, o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu zawodowym na najwyższych stanowiskach zarządzających, którą można zatrudnić w firmie na krótki okres czasu, aby rozwiązała specyficzny problem biznesowy.
Interim manager może również zabezpieczyć biznes na okres czasu, potrzebny do znalezienia odpowiedniego kandydata, który będzie zatrudniony na danym stanowisku na stałe. Ani konsultant ani kierownik projektu nie wypełnią tej roli w takiej sytuacji.

O ile można powiedzieć, że interim manager jest w pewnym zakresie konsultantem biznesowym, o tyle konsultant nie jest interim managerem. Interim manager jest w pewnym zakresie również kierownikiem projektu (w tych zleceniach, gdy jego rolą jest wdrożenie w zatrudniającej go firmie określonego, projektu, procesu, przeprowadzenia zmiany lub innego rodzaju transformacji). Interim manager może posiadać doświadczenia zarządzania projektami, ale kierownik projektu nie wypełni roli interim managera. Rola interim managera jest dużo szersza, a zakres dostarczanej przez niego usługi jest pełniejszy.

Rolą konsultanta biznesowego jest najczęściej przygotowanie i zaproponowanie rozwiązań, rzadko jest jednak włączany w proces ich wdrożenia. Zadaniem interim managera, oprócz ustawienia podejścia, zanalizowania i zaplanowania, jest również wdrożenie tych rozwiązań.

Od kierownika projektu oczekuje się doświadczenia w obszarze zarządzania projektami, a nie w materii biznesowej. Zarówno kierownik projektu jak i konsultant, nie muszą posiadać rzeczywistego doświadczenia pracy na poziomie senior executive. U interim managera jest to kluczowe. Interim manager zazwyczaj wcześniej był „w butach” swojego obecnego klienta, dzięki czemu łatwiej mu rozumieć jego sytuację i punkt widzenia.

Interim manager będzie zawsze dążył do tego, aby osiągnąć wyznaczone cele w wyznaczonym czasie i przy jak największej efektywności kosztowej. Efektywność biznesowa jego działań przekłada się bowiem bezpośrednio na jego skuteczność, reputację na rynku i tym samym wartość jako interim manager.
Konsultant, opracowując strategię rozwiązania dla klienta, może proponować dodatkowe rozwiązania i usługi, które przekładają się na dalszy przychód dla niego. Konsultant musi godzić lojalność do klienta z lojalnością do swojej firmy i jej celów biznesowych. Interim manager jest zupełnie niezależny i dlatego cele klienta są dla niego jedynymi, które się liczą. To samo dotyczy rentowności proponowanych rozwiązań.
Interim manager raportuje bezpośrednio do firmy go zatrudniającej, najczęściej do prezesa, CEO lub innego członka zarządu. Konsultant zazwyczaj reprezentuje swoją firmę konsultingową, stąd ścieżka raportowania wygląda w tym przypadku inaczej.

Interim manager pracuje z zespołem, który już jest obecny w firmie. Konsultant zazwyczaj pracuje ze swoim zespołem, czasami współpracując z wyznaczonymi osobami po stronie klienta. Dlatego przełożenie pracy interim managera i konsultanta na pracowników firmy jest zupełnie inne. Interim manager pracuje ramię w ramię z zespołem swojego klienta i cały czas trzyma rękę na pulsie.

Jak widać, te trzy role mogą się zazębiać, ale każda z nich jest inna. Warto mieć świadomość tych różnic, aby odpowiednio dobrać najbardziej efektywne wsparcie dla konkretnej sytuacji w swojej organizacji.