INTERIM MANAGER NA KIEROWNIKA PROJEKTU

Wykorzystanie doświadczonego interim managera może być alternatywą dla kierownika projektu. Konieczność szybszych i częstszych zmian w organizacjach, jak również potrzeba elastycznego reagowania powodują, że inicjatywy projektowe są częścią codziennego życia większości firm. Faktem jest również, że wiele projektów nie odnosi sukcesów z powodu złego zarządzania.

Wymóg zwinności i szybkości reagowania powoduje, że działanie tylko i wyłącznie w oparciu o trwałą strukturę organizacyjną nie zawsze jest wystarczające.

Struktury i zespoły projektowe powstają obok niej, a inicjowane są zazwyczaj w celu poprawy lub rozwoju jakiegoś obszaru. Projekty mogą być małe lub duże i często w jednej organizacji kilka projektów prowadzonych jest równolegle. Ich zadaniem może być poprawienie rentowności, usprawnienie procedur, zmiana praktyk w niektórych obszarach, wprowadzenie nowych rozwiązań lub systemów. Najczęściej w skład zespołów projektowych wchodzą osoby z różnych obszarów biznesowych organizacji, dla wzmocnienia ich różnorodności, kapitału wiedzy i doświadczenia.

Odpowiedzialność za poprowadzenie projektów wewnętrznych spada zazwyczaj na managerów danej organizacji, nie zawsze wyszkolonych i doświadczonych w zarządzaniu projektowym. A jeśli role i zadania projektowe nakładają się na ich codzienne zadania i obowiązki, wchodzą z nimi w konkurencję i stanowią dodatkowe obciążenie.

Jest to jeden z głównych powodów, dla których projekty wewnętrzne często nie osiągają pożądanych wyników. Innym powodem jest to, że zarządzanie projektem wymaga czasu, którego manager po prostu nie ma, pełniąc swoją regularną funkcję w organizacji. Nie ma też doświadczenia w zarządzaniu ludźmi w strukturze projektowej, a więc osobami nie raportującymi do niego bezpośrednio i nie rzadko nie potrafi wyegzekwować od nich odpowiednich wyników.

Większe szanse powodzenia daje często zatrudnienie z zewnątrz wykwalifikowanego kierownika projektu, który jest ekspertem w zakresie zarządzania projektami i poprowadził ich wcześniej odpowiednio wiele .

Taka osoba może pracować zarówno w niepełnym wymiarze godzin, jak i w pełnym wymiarze czasu pracy. Ważne, aby posiadała nie tylko doświadczenie konsultanckie i projektowe, ale również doświadczenie z pracy na pierwszej linii. Taka osoba będzie w stu procentach skupiona na osiąganiu kolejnych kamieni milowych i realizowaniu założonych celów. Będzie również dużo efektywniejsza w wykorzystywaniu przydzielonych do projektu zasobów.
Nie można zapominać, że pomimo niewątpliwych korzyści wynikających z włączenia w zespoły projektowe osób z różnych działów firmy, często mają oni jednocześnie złożone relacje, stale zmieniające się priorytety i różne, czasem wręcz wykluczające się agendy.

Jeśli znalezienie na rynku odpowiedniego kierownika projektu jest trudne, doskonałą alternatywą będzie znalezienie dla tej roli interim managera, zarówno z dobrym doświadczeniem operacyjnym jak również z doświadczeniem w zakresie zarządzania projektami. Takie rozwiązanie warto rozważyć zarówno w przypadku projektów wewnętrznych jak i zewnętrznych.

W projektach zewnętrznych ogromną rolę odgrywa budżet, koszty, jakość i czas, ponieważ niedotrzymanie ustaleń w tych zakresach wiąże się zazwyczaj z karami umownymi. Tym bardziej kluczowe jest więc osiąganie kamieni milowych, dotrzymywanie terminów i pokazywanie postępów. Niestety dobre profesjonalne doświadczenie projektowe, nie zawsze idzie w parze z dobrym zarządzaniem finansowym, a przy dużych, wysokobudżetowych projektach ma to ogromne znaczenie.
Szczególnie w takich sytuacjach, warto sięgnąć po doświadczonego, operacyjnego interim managera, który prowadził już podobne projekty i dopilnował nie tylko całościowych celów projektowych, ale również ich założeń finansowych.