Jak zdobyć lidera w 10 dni!

Zdobyć lidera w 10 dni… od razu wyjaśnijmy: cudów nie ma. Rekrutacje są długotrwałym wielotygodniowym procesem więc jeśli chcemy zrekrutować lidera w 10 dni, pozostaje nam sięgnąć po jedno z nielicznych, jeśli nie jedyne w takiej sytuacji rozwiązanie: interim management.
Co może spowodować wspomnianą pilną potrzebę? Przyczyn bywa wiele, ale te najczęstsze to między innymi nagła nieobecność etatowego managera i konieczność zorganizowania zastępstwa, przedłużająca się rekrutacja i sypiące się terminy, konieczność skorzystania z unikalnych kompetencji w krótkim i zdefiniowanym czasie, zagrożone terminy jakiegoś projektu, zarządzenie zmianą.
Jeśli ustaliliśmy naszą potrzebę, możemy podjąć kroki, które pozwolą nam szybko i sprawnie znaleźć idealnego kandydata.

Krok 1 – ustalmy cel, jaki chcemy osiągnąć dzięki realizacji projektu interim management.

Sama potrzeba to za mało, aby prowadzić proces rekrutacyjny interim managera. Należy także zdefiniować cel i zakres merytoryczny projektu, który chcemy przeprowadzić w naszej firmie. Pozwoli to odpowiedzieć na pytanie, jakich umiejętności, kompetencji i doświadczeń potrzebujemy, aby osiągnąć zakładane rezultaty. Dzięki temu będziemy bardziej precyzyjni w poszukiwaniu kandydatów do projektu, a to znacznie przyspieszy proces rekrutacji.

Krok 2 – stwórzmy profil naszego optymalnego kandydata.

Umiejętności i doświadczenie to najważniejsze składowe projektu interimowego, stąd nasza wskazówka, aby to właśnie od potrzebnych nam kompetencji zacząć tworzyć profil poszukiwanego interim managera. W dużym uproszczeniu: jeśli planujemy wdrożyć nowy system biznesowy szukajmy kandydatów, którzy mają bogate doświadczenie we wdrażaniu tego systemu w innych organizacjach, jeśli planujemy przeprowadzić organizację przez proces transformacji, szukajmy interim managera z odpowiednio szerokim doświadczeniem w change management w podobnych organizacjach. Zwróćmy przy tym uwagę na kompetencje „must have’, ale także na te „nice to have”. W projektach o tak specyficznej formule jak zarządzanie czasowe, istotne są zarówno kompetencje twarde jak i społeczne, odgrywające szczególną rolę podczas realizacji zadań.

Krok 3 – wybierzmy źródło kandydatów.

W interim management jest kilka cennych źródeł pozyskiwania kandydatów. Dużą rolę odgrywa np. networking. Jeśli jednak nie działamy w branży rekrutacyjnej, prawdopodobnie nasza baza nie jest aż tak duża, aby w ciągu kilku dni zdobyć takiego lidera, który będzie odpowiadał naszemu profilowi i akurat nie będzie zajęty realizacją innego projektu. Innym bogatym źródłem kandydatów jest LinkedIn. Jeśli potraktujemy go tylko wspomagająco przy poszukiwaniu kandydatów, których znamy, to będzie to cenne wsparcie. Jeśli jednak chcemy szybko zrekrutować lidera spośród nieznanych użytkowników LinkedIn – to wybieramy dość ryzykowną opcję. Skutki ewentualnej pomyłki rekrutacyjnej mogą być długotrwałe i kosztowne. W wielu przypadkach pomocne może okazać się skorzystanie z usług service providera. Na jego korzyść przemawia co najmniej kilka czynników: ma w swojej ofercie usługi interim management, więc rozumie specyfikę tego mało znanego jeszcze w Polsce rozwiązania, ma bogatą bazę odpowiednich kandydatów, zna ich w większości osobiście, sprawdził ich referencje i rekomendacje, ma wreszcie konsultantów, którzy przyspieszą proces rekrutacyjny. 

Krok 4 – dokonajmy przeglądu krótkiej listy.

Jeśli zdecydowaliśmy się na wsparcie service providera mamy, mimo krótkiego czasu, możliwość spotkania się z kilkoma wyselekcjonowanymi kandydatami z tak zwanej krótkiej listy. Dzięki temu nasz wybór interim managera do realizacji projektu zostanie zoptymalizowany. Jeśli proces rekrutacji prowadzimy sami, zorganizowanie spotkań z kandydatami w tak krótkim czasie będzie znacznie utrudnione, bo rynek interim managerów w Polsce jest niezbyt duży i rozproszony.

Krok 5 – wybierzmy naszego lidera i doprecyzujmy zakres projektu.

Najkrótsze rekrutacje, prowadzone przez profesjonalne agencje, finalizowane są w rekordowym czasie 2-3 dni. Statystycznie procesy rekrutacyjne w interim managemencie zamykają się w ciągu 2-3 tygodni. Istnieje więc duża szansa, że przy odpowiednim wsparciu w zakładanym czasie znajdziemy naszego lidera. Potem pozostanie nam jedynie uzgodnić ostateczny zakres projektu z wybranym interim managerem. Zdarza się bowiem, że dzięki eksperckiej wiedzy, doświadczeniu, a przede wszystkim obiektywnemu spojrzeniu z zewnątrz, nasz kandydat dostrzeże takie aspekty naszej sytuacji, które mogą wpłynąć na modyfikację zakresu merytorycznego projektu.

Krok 6 – podpiszmy umowę.

Akt podpisania umowy finalizuje proces rekrutacji interim managera. Pamiętajmy, aby zawierała ona: dokładny opis zadań i roli, zakres odpowiedzialności, czas i etapy realizacji zadań, honorarium, warunki płatności, klauzule poufności i zakaz konkurencji, warunki przedterminowego rozwiązania umowy.