Jaki jest koszt interim managera?

Interim management uchodzi wciąż za stosunkowo drogą usługę, choć – patrząc przez pryzmat efektów biznesowych – zasadnym jest pytanie, czy koszt interim managera nie powinien być postrzegany w kategoriach inwestycji? Ponieważ jednak to pytanie o koszty pozostaje zawsze najbardziej podstawowym w dyskusji o rozwiązaniach interimowych, spróbujmy na nie odpowiedzieć.

Stawki interim managerów w Polsce

Mogą wydawać się imponujące. Określane na bazie wynagrodzenia za dzień pracy zaczynają się w okolicy 700 złotych i sięgają nawet ponad 4000 złotych (Raport SIM 2018). Te najniższe stawki zamykają się w widełkach dochodzących do ok. 1250 zł dniówki i dotyczą głównie projektów pozyskiwanych w drodze przetargów. Niższe kwoty pojawiają się też w zleceniach realizowanych przez początkujących interim managerów. Ułatwiają one wejście na rynek projektów czasowych, jednak często wynikają z braku wiedzy i doświadczenia w stosowaniu przeliczników pracy w formule interimowej.
Stawki najwyższe, przekraczające 4000 zł za dzień pracy, a nawet sięgające 6000 zł i więcej dotyczą topowych interim managerów, z bogatym nierzadko międzynarodowym doświadczeniem zarządczym i z dużym portfolio zrealizowanych projektów. Jeśli spojrzymy zaś na uśrednione dniówki interim managera na rynku polskim, to oscylują one wokół 2000 – 2250 zł za dzień pracy.

Polska na tle Europy

Na rynek interim management należy patrzeć generalnie w kontekście całego rynku pracy. Nic więc dziwnego, że stawki na naszym rodzimym rynku zleceń interimowych różnią się zasadniczo od tych, które uzyskują interim managerowie na rozwiniętych rynkach zachodnich, gdzie kwoty zaczynają się od ok. 500 Euro i szybują do ponad 3000 Euro za dzień pracy. Raporty z badań rynkowych donoszą także o stawkach sięgających nawet 10 000 Euro za dzień. I choć tak wysokie stawki należą do tych rzadziej stosowanych, to warto wiedzieć, że na rynku interimowym pojawiają się tak kosztowne zlecenia.
Średnie koszty dniówki różnią się na poszczególnych rynkach i wynoszą: dla Wlk. Brytanii 867 Euro/dzień, Belgii – 870 Euro, Włoch – 607 Euro, Niemiec 1020 Euro, Holandii – 908 Euro. Statystyki z raportów badawczych pokazują systematyczny rozwój rynku, w tym także wzrost stawek. Średnia europejska z 2014 roku wynosiła 749 Euro, a w 2019 roku osiągnęła już 876 Euro (wg Interim Management Report 2019).

Jak obliczyć stawkę dzienną?

Zaznaczmy od razu, że nie istnieje żaden cennik usług interimowych. Zawsze negocjacje mają indywidualny charakter, a na ostateczną cenę składa się szereg czynników, takich jak doświadczenie i ekspertyza interima, planowana pozycja w firmie, zakres zadań i odpowiedzialności, długość projektu czy szybkość interwencji. Polski rynek interim management ciągle jest jeszcze rynkiem młodym, jednakże zaznaczają się już pewne mechanizmy, które ułatwiają funkcjonowanie obu stronom relacji w projekcie interimowym. Wspomniany Raport SIM wskazuje, że stawka interima jest o ok. 20-25% wyższa od stawki etatowej na danym stanowisku. Jest to cenna wskazówka zarówno dla przedsiębiorcy, który chciałby oszacować potencjalny koszt projektu interimowego, jak i dla samego interim managera. Na rynkach zachodnich do bazowej wyceny projektu stosuje się tzw. „regułę 1 %”. W praktyce oznacza to, że 1% rocznego dochodu brutto managera o podobnych kwalifikacjach zatrudnionego na etacie odpowiada stawce dziennej netto interim managera zatrudnionego na projekt. Źródła brytyjskie podają, że na tamtejszym rynku przelicznik jest trochę niższy od 1% i wynosi ok. 0,75-0,82% (z danych Institute of Interim Management).

A jednak wcale nie tak drogo

Z usług interim managera firmy nie korzystają na co dzień, a jedynie w szczególnych momentach swojej działalności: kiedy trzeba przeprowadzić transformację, zarządzić pilną zmianą, wypełnić zarządczą lukę kompetencyjną, czy lukę personalną. W takich sytuacjach interim manager zdaje się być rozwiązaniem optymalnym. Wieloletnie doświadczenie zarządcze nierzadko z różnych branż, ekspercka wiedza, wysoki poziom kompetencji społecznych, umiejętność zarządzania zmianą, elastyczność w działaniu i dostępność w ciągu kilku dni – to atuty, które zdecydowanie przemawiają na jego korzyść. Pozostaje zadać sobie pytanie, jaki koszt poniosłaby firma, gdyby interim manager w tak szybkim czasie nie zapełnił istniejącej luki. Jakie koszty musiałaby ponieść firma, gdyby do zarządzenia konkretną i ograniczoną w czasie zmianą trzeba było zatrudnić etatowego managera, a po realizacji zadania – zwolnić go? I ile kosztowałby taki etatowy manager, gdyby jego kompetencje były tak wysokie jak te interim managera?
Na korzyść interim managera przemawia co najmniej kilka elementów:
1. Nie generuje kosztów osobowych, bo jest zewnętrznym dostawcą (umowa cywilno-prawna): nie trzeba mu płacić za urlop, zwolnienie chorobowe, nie musimy odprowadzać składek ZUS;
2. Nie trzeba mu płacić premii, bonusów, żadnej karty multisport, ani prywatnego ubezpieczenia;
3. Nie potrzebuje służbowego auta, laptopa, ani telefonu;
4. Nie będzie wymagał zapłacenia mu odprawy po zakończeniu współpracy;
5. Jest zatrudniony tylko w okresie, kiedy potrzebne są jego unikalne kompetencje;
6. Poprzez swoje ogromne doświadczenie i wiedzę szybko się wdroży do zadań (2-4 tygodni, zamiast 3-6 miesięcy, jak w przypadku etatowego pracownika);
7. Dostarczy nową jakość biznesową i swój know how do firmy – wpłynie na rozwój pracowników;
8. Dostarczy obiektywnego spojrzenia na firmę z zewnątrz: czasowość jego obecności w firmie przekłada się na szczerość w komunikacji – to bardzo cenna choć nie zawsze policzalna wartość;
9. Możliwość natychmiastowego dostarczenia kompetencji i doświadczenia, z reguły o poziom wyższych niż wymagania na danym stanowisku, przekłada się na zdecydowanie wyższą jakość i efektywność pracy.

Ile pracuje interim manager

Obawy, że dzienną stawkę należy pomnożyć przez cały rok pracy od razu skasujmy. Projekty interimowe nie są projektami długotrwałymi, bo to by przeczyło ich istocie. Według danych rynkowych połowa projektów interimowych w Polsce to projekty krótsze niż 6 miesięcy. Na rynkach europejskich dominują projekty w przedziale czasowym do 9 miesięcy. To wskazuje na interwencyjny charakter rozwiązania i pokazuje rzeczywistą naturę pracy interim managera.