Jakie firmy korzystają z interim managementu?

Na rynkach globalnych firmy korzystają z interim managementu już od ponad pół wieku. To wystarczająco dużo czasu, aby wykrystalizowały się pewne prawidłowości w zakresie jego stosowania. Nawet jeśli samo narzędzie określane jest jako uniwersalne.

Uniwersalizm ten mógłby wskazywać na równomierne wykorzystanie interim managementu we różnych sektorach gospodarki. Praktyka pokazuje jednak, że po rozwiązania interimowe sięgają przede wszystkim firmy prywatne. Ostatnie badania rynków międzynarodowych (IM Report 2019 ) wskazują, że 92% projektów na rynkach europejskich realizowanych jest w sektorze prywatnym, a zaledwie 5% w sektorze publicznym i tylko 3% w organizacjach non profit. Te dane dywersyfikują się mocno, jeśli spojrzymy na poszczególne kraje, gdzie np. w Austrii sektor publiczny w zasadzie nie występuje w statystykach, za to w Wlk. Brytanii w tym sektorze realizowana jest prawie 1/3 projektów (oraz 4% w organizacjach non profit ) – dane Institute of Interim Management. Dodać tu należy, że rynek brytyjski jest ewenementem na skalę światową.
Aktualny rynek interimowy w Polsce odzwierciedla statystyki europejskie. Badanie rynku z 2018 roku wskazuje na dominację sektora prywatnego, w którym realizowane jest ponad 94% projektów. Co ciekawe, sektor publiczny z prawie 6% zrealizowanych projektów pojawia się dopiero w tych najnowszych statystykach (badania w Polsce prowadzone są od 2012 roku).

Rynek interim dla wielkich?

Średnia europejska wskazuje, że 40% projektów realizowanych jest w firmach z sektora MŚP, a 52% w wielkich firmach, zatrudniających powyżej 250 pracowników. W krajach takich jak Niemcy, Belgia, Francja czy Holandia odsetek ten jest wyższy i przekracza 60% a w Austrii sięga nawet 70%. Z kolei we Włoszech i Wlk. Brytanii dominują firmy z sektora MŚP (we Włoszech jest to aż 60%). Jeśli spojrzymy na te statystki przez pryzmat średnich stawek dziennych interim managera, łatwo zauważymy, prostą zależność między tymi czynnikami, wskazującą na wzrost kosztów dniówki wraz z rosnącą wielkością przedsiębiorstw (średnia stawka dzienna w Niemczech to 1050 Euro, a we Włoszech – 607 Euro/dzień).
Ostanie badanie rynku polskiego odzwierciedla sytuację na rynkach europejskich i wskazuje, że 52% projektów realizowanych było w ubiegłym roku w firmach zatrudniających powyżej 250 osób, w tym 35% to firmy w przedziale 250-2499 pracowników, a 15% to firmy powyżej 2500 zatrudnionych . W ślad za tym idą odpowiednio rosnące średnie stawki dzienne, jeśli chodzi o koszt interim managera.

Branże bez zmian

Obserwując rynek interim management na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat dostrzegamy zdecydowaną dominację branży produkcyjnej, przemysłu maszynowego i automotive. W Polsce ponad 40% projektów realizowanych jest właśnie w obszarze produkcji (bez branży automotive, która występuje jako odrębna kategoria badawcza o wartości 3%) . Na rynkach europejskich odsetek ten wynosi 30%, a na – postrzeganym jako rozdrobniony – rynku brytyjskim jest to 18% (plus 8% automotive).
Na poziomie 8-10% utrzymuje się zapotrzebowanie na interim managerów w technologiach, medycynie, transporcie, usługach finansowych, bankowości, logistyce. Na poziomie 3-7% pozostaje zapotrzebowanie na usługi interimowe w handlu detalicznym, branży spożywczej, usługach biznesowych, budownictwie i FMCG. To statystyki europejskie. Na rynku polskim ważne sektory to: usługi finansowe, usługi dla firm, handel detaliczny, IT i telekomunikacja, a dalej hotelarstwo i turystyka, budownictwo i nieruchomości, oraz przemysł chemiczny.

Interimowe kompetencje w cenie

Jak zgodnie podkreślają autorzy raportów, zapotrzebowanie na managerów czasowych będzie rosło. I nie dotyczy to tylko dominującej produkcji i przemysłu. Naznaczona transformacjami IV rewolucja przemysłowa wymaga licznych procesów zarządzania zmianą. Rośnie i coraz szybciej zmienia się zapotrzebowanie na kompetencje, stąd coraz większe zainteresowanie pracą projektową, w tym także na poziomie zarządczym wymagającym wysokich umiejętności zawodowych, eksperckiej wiedzy i bogatego doświadczenia. Dla interim managerów nadchodzą dobre i pełne dynamicznej aktywności czasy.