Modele współpracy z interim managerami

Na rynkach międzynarodowych istnieją różne modele współpracy klientów lub firm pośredniczących z interim managerami. Łączy je jednak kilka cech wspólnych: najważniejsza z nich to fakt, że zdecydowana większość projektów realizowana jest w modelu B2B. Zatrudnienie interim managera na etat należy do rzadkości.

Sieć kontaktów to podstawa

Zdecydowana większość projektów interim management realizowana jest w większych firmach, które mają świadomość takich rozwiązań zarządczych. Dzięki temu firmy te znają rynek interim managerów i w przypadku zapotrzebowania na określone kompetencje korzystają z usług osób, z którymi już współpracowały w przeszłości. Dane statystyczne wskazują, że ponad 60% projektów na rynkach międzynarodowych pozyskiwanych jest dzięki bezpośredniej współpracy przedsiębiorstw z managerami czasowymi. I choć model rozwoju kariery w formule projektowej ciągle jeszcze rodzi szereg wątpliwości i obaw, to zmiany na rynku pracy, w tym coraz szybciej zmieniające się zapotrzebowanie na kompetencje, wpływa na wzrost zainteresowania tym sposobem funkcjonowania w biznesie.

Service provider wskaże ścieżkę rozwoju

Managerowie od lat działający na rynku usług interim management mają rozległą wiedzę na temat tego rynku, rodzajów umów zawieranych z klientem czy pośrednikiem oraz relacji budowanych ze wszystkimi interesariuszami tego modelu funkcjonowania. Pojawia się jednak coraz więcej osób zainteresowanych interim managementem jako formą kontynuacji własnej kariery, ale często bezskutecznie poszukują wiedzy na ten temat, bo źródeł informacji wciąż jest niewiele. Jest oczywiste, że kandydat na interim managera postrzega swoje CV w sposób bardzo subiektywny i nie jest w stanie dostrzec wszystkich możliwości jakie otwiera przed nim jego skumulowane doświadczenie zawodowe. Osobom zainteresowanym karierą interim managera podpowiadamy, że warto poświęcić czas na rozmowę z przedstawicielem service providera, który w oparciu o ocenę CV, doświadczeń biznesowych, ewentualnych referencji i profil behawioralny, jest w stanie określić, czy kandydat sprawdzi się w tej roli. Trzeba bowiem pamiętać, że nawet pomimo bogatych doświadczeń zarządczych nie każdy jest predysponowany do realizacji zadań w formule projektowej. Zachęcamy do takich rozmów, rynek pracy coraz szerzej otwiera się na managerów czasowych: https://nuvadis.com/interim/dla-interim-managerow/ 

Z kim współpracować?

Interim managerowie są coraz bardziej zainteresowani współpracą z service providerami. Przede wszystkim dlatego, że w miarę rozwoju rynku usług interim management rośnie także liczba firm zajmujących się rekrutacją interim managerów. Poza tym agencje rekrutacyjne są cennym źródłem wiedzy o potencjalnych zleceniach. Jeśli bowiem śledzimy rynek ogłoszeniowo-reklamowy, to zauważymy z łatwością, że projekty interim management w zasadzie nie pojawiają się w ogólnodostępnych portalach z rynku pracy. Stąd tak ważna rola osobistych relacji, w tym także z pośrednikami. Co istotne- i co podkreślają autorzy raportów z międzynarodowych rynków interim management – ważna jest nie tylko liczba nawiązanych relacji z service providerami, ale także ich jakość. Znaleźć się w bazie kandydatów jako anonimowe, kolejne CV na liście – to o wiele za mało. Istotne jest nawiązanie i pielęgnowanie kontaktów bezpośrednich, tak aby rekruter w momencie zaistnienia okazji biznesowej miał na uwadze profil dobrze sobie znanego kandydata.
Co ciekawe, wg danych międzynarodowych interim managerowie, którzy współpracują z agencjami, korzystają z usług kilku firm pośredniczących: w tym 58% managerów korzysta z usług 1-3 agencji, a 35% współpracuje z ponad 6 agencjami pośredniczącymi. Jak oceniają autorzy raportów współpraca z 3-6 agencjami przynosi optymalne efekty w postaci zarówno zbudowanych relacji jak i pozyskiwanych projektów.

Service provider – kto to taki?

Service provider to pośrednik, który poszukuje interim managerów dla klientów zgłaszających zapotrzebowanie na usługę zarządzania czasowego (wg danych z raportów badawczych średnie stawki pośrednika wahają się w granicach 20-25% wynagrodzenia interim managera). Pośrednicy działają w różnych konfiguracjach. Spora ich grupa to firmy rekrutacyjne, dla których interim management jest tylko jedną ze specjalizacji. Zrekrutowany interim manager zawiera umowę bezpośrednio z klientem (polecana jest umowa starannego wykonania – warto tu skorzystać z porad zawartych w „metodyce interim management” wydanej przez Stowarzyszenie Interim Managers). Na rynkach międzynarodowych działają także agencje specjalizujące się tylko w usługach interim management. Sporo takich pośredników znajdziemy na rynku brytyjskim. W Polsce w takim modelu funkcjonuje np. Nuvadis Interim. Oferta Nuvadis opiera się na takim schemacie działania, w którym zarówno interim manager jak i klient zawiera umowę właśnie z firmą Nuvadis. Wymogiem stawianym w tym przypadku interim managerowi jest założenie własnej firmy oraz wykupienie ubezpieczenia zawodowego. W tym modelu działania występują trzy strony relacji. Nie bez znaczenie jest tu fakt, że aktywne wsparcie ze strony service providera i nadzór nad realizacją projektu pozwala szybko reagować na potrzeby klienta i zminimalizować jego ryzyko.