Odczłowieczanie zarządzania personelem

Odczłowieczanie zarządzania personelem?

Cyfryzacja zmienia zarządzanie personelem, sposób pracy menedżerów HR i zmusza firmy do modyfikowania strategii w celu przyciągnięcia i utrzymania wykwalifikowanych pracowników. Działy HR są ważniejsze niż kiedykolwiek.W coraz szybciej rozwijającym się, coraz bardziej połączonym społeczeństwie wiele firm walczy o najlepsze talenty. Praca menedżerów HR zmienia się coraz bardziej. Wiele nowych narzędzi cyfrowych zastępuje analogowe metody rekrutacji. Automatyzacja i sztuczna inteligencja powinny w przyszłości pomóc skuteczniej ukierunkowywać decyzje personalne i ograniczyć do minimum zadania administracyjne. Procesy aplikacyjne stały się w ostatnich latach znacznie bardziej zautomatyzowane. Holistyczne rozwiązania HR lub rekrutujące boty trafiły do działów personalnych, algorytmy wspierają oceny ludzkie. Ale czy realistyczne jest oczekiwanie, że w przyszłości rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane tylko przez sztuczną inteligencję?

Czynnik ludzki robi różnicę.

Nie wydaje mi się. Ludzie robią różnicę, nawet w cyfrowym świecie. Celem firm musi być odnalezienie się na nowo w kontekście przemysłu 4.0 bez odczłowieczania się. Oczywiście dotyczy to również procesu selekcji. Na przykład szacunek i uznanie to atrybuty, których żadna maszyna nie może zaoferować. Zdrowe i oparte na zaufaniu relacje między wszystkimi zaangażowanymi stronami są podstawowym warunkiem udanego pozyskiwania i utrzymywania talentów. Chociaż zautomatyzowana diagnostyka personelu może pomóc, nie może ona zastąpić ostatecznej decyzji.
Podczas gdy dotychczasowe doświadczenia potencjalnego kandydata były często porównywane z idealnym profilem obecnego opisu stanowiska, w przyszłości menedżerowie HR będą coraz częściej musieli identyfikować osoby, które spełniają wymagania zmieniającego się środowiska pracy. Profile pracy podobne do szablonów należą już do przeszłości. Najlepiej byłoby, gdyby kandydaci posiadali kwalifikacje zawodowe, cyfrowe i wrażliwość społeczną. Wartości takie jak prawo do samostanowienia, równość i równe prawa stają się coraz ważniejsze, podobnie jak empatia, umiejętność nawiązywania kontaktów i pracy zespołowej.

Zwinne metody pracy i wyraźny klimat innowacji.

„New Work” to słowa kluczowe. Cyfryzacja znacząco zmieniła nasz sposób pracy pod względem czasu, przestrzeni i organizacji, ale rozwinęła ją również w pozytywnym sensie. Nowoczesne firmy to zauważyły, wprowadziły zwinne metody pracy, stworzyły wyraźny klimat innowacji. I służą jako wzór do naśladowania dla mniej sprawnych firm.
W środowisku pracy charakteryzującym się zmiennością i przemijalnością zarówno kandydaci, jak i pracownicy szukają większej elastyczności. Chcą być w stanie pracować w dowolnym miejscu i czasie. Możliwości istnieją, a digitalizacja stworzyła odpowiednią infrastrukturę. Firmy muszą uznać, że tam, gdzie dominowały hierarchie, teraz istnieją sieci.

Kreowanie zmiany.

Zmiany są integralną częścią życia zawodowego. Rzucają wyzwanie i przekształcają istniejące struktury. W tym kontekście działy HR zajmują strategicznie ważną pozycję, aby wyznaczyć kierunek na przyszłość. Stawiają czoła wyzwaniom na różnych frontach, muszą poprowadzić pracowników i przekonać ich o nowej ścieżce. Wstrząsy przestarzałych struktur władzy również stanowią część tego procesu.