W jaki sposób ekonomia współdzielenia (gig economy) poprawi różnorodność.

Gdy kobiety wchodzą na rynek pracy, gospodarki rosną. Jednak kobiety na całym świecie wykonują ogromną część pracy bezpłatnej. Według raportu firmy McKinsey „Women Matter” kobiety stanowią 50% światowej populacji w wieku produkcyjnym, ale generują tylko 37% PKB. Do 2025 r. globalny PKB mógłby zostać uzupełniony o 12 bilionów dolarów poprzez zlikwidowanie różnic między płciami (1). W kilku raportach stwierdzono że większa elastyczność pracodawców, możliwość pracy z domu i dostęp do „gospodarki platformowej” (platform economy), zwiększy udział kobiet w sile roboczej. Przyszłość pracy będzie bardziej zorientowana na projekty, a przyszli liderzy będą funkcjonować w bardziej horyzontalnych strukturach organizacyjnych, kładących nacisk na współpracę, zwinność i dzielenie się umiejętnościami.
Wykorzystując swoje atuty i mocne strony, kobiety mają możliwość zwiększenia udziału w sile roboczej poprzez wykorzystanie elastyczności oferowanej w zawodzie interim managera, a co za tym idzie zmniejszenie luki w umiejętnościach, poprawę PKB i dochodów rodziny.

Nierówności kompetencyjne i różnice w wynagrodzeniach muszą zostać rozwiązane razem.

Firma Accenture podaje w badaniu „Getting to Equal 2017”, kobiety będą dokonywały więcej strategicznych wyborów, zdobędą więcej umiejętności cyfrowych, podejmą proces ciągłej edukacji i wdrożą strategie kariery. Jeśli jednocześnie firmy, rządy i środowiska akademickie zapewnią kluczowe wsparcie dla zwiększenia udziału kobiet w STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), poprawią elastyczność pracy, zapewnią opiekę mentorską i dostęp do Internetu, możemy zlikwidować różnicę w wynagrodzeniach 36 lat wcześniej na rynkach rozwiniętych i 102 lata wcześniej na rynkach rozwijających się. W warunkach intensywnego niedoboru umiejętności różnica w wynagrodzeniu ogranicza nie tylko kobiety, ale także przedsiębiorstwa i wzrost gospodarczy ogółem. Niedobór umiejętności i różnica w wynagrodzeniach muszą zostać rozwiązane razem.
Nie tylko technologia cyfrowa zmienia charakter pracy i przekształca organizacje, ale także rewolucja demograficzna. Po raz pierwszy pięć pokoleń uczestniczy w sile roboczej, zmieniając kulturę pracy, gdzie ludzie wymagają większej elastyczności, zatrudnienia opartego na projektach, niezależnych doświadczeń i większej autonomii. Dzięki nowym technologiom przyszła siła robocza stworzy środowisko bardziej sprzyjające potrzebom kobiet i wyrównaniu szans z mężczyznami. (2)
Cyfryzacja, robotyka i automatyzacja były tematami konferencji zorganizowanej przez Arbetsmarknadsdepartementet i Nordiskę Ministerrådet w Sztokholmie w maju 2018 r. Konferencja koncentrowała się na tym, jak rozwój technologiczny wpłynie na siłę roboczą przyszłości, jakie umiejętności będą potrzebne i jak się będą zmieniały oraz jakie znaczenie będzie miała ciągła edukacja. Mark Keese, OECD, doszedł do wniosku, że automatyzacja miejsc pracy może nie sprzyjać kobietom w stopniu, w jaki wcześniej uważano. Według niego automatyzacja kształtuje konkretne branże, ale jej ogólny wpływ jest podobny dla mężczyzn i kobiet. Mark podsumował znaczenie zwiększonego udziału kobiet w STEM, znaczenie uczenia się przez całe życie oraz dostępu i korzystania z technologii. Podkreślił, że elastyczne metody pracy nie mogą odbywać się kosztem niższej jakości pracy. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie równości płci we wspieraniu pracowników migrujących oraz dostosowanie systemów zabezpieczenia społecznego do nowych form pracy.

 

Kobiety stanowią jedną z największych grup niewykorzystanej siły roboczej.

Według raportu firmy McKinsey „Women Matter” kobiety stanowią 50% światowej populacji w wieku produkcyjnym, ale generują tylko 37% PKB. Do 2025 r. globalny PKB mógłby zostać powiększony o 12 bilionów dolarów poprzez zlikwidowanie nierówności płciowych. Kobiety są w rzeczywistości jedną z największych grup niewykorzystanej siły roboczej: na świecie 655 milionów kobiet jest mniej aktywnych zawodowo niż mężczyźni. I chociaż stanowią ponad 50 procent absolwentów szkół wyższych na świecie, tylko 25 procent z nich zajmuje stanowiska kierownicze. Tymczasem na poziomie mikroekonomicznym firmy stoją przed wyzwaniem zarządzania talentami. Tendencje demograficzne, zatrudnienie i kształcenie wskazują, że globalna gospodarka może przewidywać niepokojący niedobór talentów do 2020 r. Różnica talentów wyniesie od 38 do 40 milionów absolwentów szkół wyższych, co stanowi 13 procent światowego zapotrzebowania. Wykorzystanie rezerwuaru niewykorzystanych umiejętności wśród kobiet stanie się kluczowym priorytetem w wojnie o talenty. Ponadto, jak pokazano w raporcie OECD „Education at a Glance”, utrzymanie parytetu pozostaje problemem w sektorze naukowym i technicznym – mniej kobiet przystępuje do studiów wyższych na kierunkach STEM (4).

 

Kobiety mają wyjątkową okazję do zmniejszenia luki umiejętności i wyrównania szans w tym samym czasie.

Zmieniona dynamika siły roboczej równolegle z tempem zmiany umiejętności, w wyniku automatyzacji, cyfryzacji i rozwoju technologii, oznacza, że musimy znacznie efektywniej wykorzystywać umiejętności i zasoby. Konieczne będzie także inne kierownictwo. Przyszli liderzy będą pracować w organizacjach horyzontalnych, w których współtworzenie jest normą. Praca będzie zwinna i zorientowana na projekt, kładąc nacisk na współpracę i dzielenie się umiejętnościami, a rola przyszłego lidera będzie bardziej skoncentrowana na motywowaniu i coachingu. Badania prowadzone przez firmę Valtus, (5) prowadzone wśród doświadczonych interim managerów pokazują, że kluczowa dla wyników przedsiębiorstw jest jasna wizja strategiczna. To samo badanie podkreśla również podstawowe cechy kierownika odpowiedzialnego za projekty transformacji; przywództwo, umiejętności słuchania i zdolność do tworzenia sojuszów, które są powiązane z ideą angażowania interesariuszy w projekt. (6) Paolo Gallo, starszy doradca przewodniczącego Światowego Forum Ekonomicznego w Genewie, powiedział w maju 2018 r .; „Kobiety stanowią 52% populacji, ale nadal są niedostatecznie wynagradzane i zatrudnione na stanowiskach poniżej ich umiejętności i wiedzy specjalistycznej. Jestem jednak przekonany, że przyszłość należy do kobiet. Czemu? Ponieważ zwykle posiadają cechy ludzkie, które zapewnią im przewagę w nowych miejscach pracy czwartej rewolucji przemysłowej. Podobnie jak zdolność do współpracy (zamiast rywalizacji), empatia, kreatywność, słuchanie i uczenie się.” (7) Kobiety mają teraz wyjątkową okazję, aby pomóc w zmniejszeniu niedoboru umiejętności, wykorzystując swoje mocne strony, EQ i umiejętności miękkie w połączeniu z wykorzystaniem elastyczności oferowanej przez wolne zawody i tymczasowe projekty. Według McKinsey Global Institute, specjaliści pracujący na projektach ograniczonych czasowo deklarują wyższy poziom zadowolenia z pracy, głównie dzięki większej autonomii i elastyczności. (8) Najwyższa pozycja w rankingu – elastyczność – jest kluczowym czynnikiem zwiększającym udział kobiet w sile roboczej. Stąd ekonomia współdzielenia czy możliwości oferowane przez karierę zawodowa interim managerów przyczynią się do lepszej obecności kobiet będących na rynku pracy przez całe życie zawodowe – elastyczność jest wbudowana w zawód interim managera.
Dla przedsiębiorstw ekonomia współdzielenia stanowi ogromną szansę na pozyskanie talentów, które w innym przypadku byłyby niedostępne. Maksymalne wykorzystanie tych talentów w gospodarce poprawi kreatywność i rentowność. Nowe, świeże i różne perspektywy wniesione przez interim managerów i freelancerów z kolei pomogą zmienić kulturę. Ważne jest, aby strategia różnorodności i integracji oraz powiązane z nimi procesy objęły w przedsiębiorstwach zewnętrzną siłę roboczą. Stworzenie dla nich właściwego środowiska oraz włączenie określonych zagadnień związanych z utrzymaniem parytetów płci zapewni przyciągnięcie najlepszych talentów i ich zdolność do maksymalizacji wkładu.

1. McKinsey, Women Matter, Time to accelerate, Ten years of insights into gender diversity.
2. Accenture, Getting to equal 2017, Closing the pay gap.
3. Arbetsmarknadsdepartementet & Nordiska Ministerrådet, Conference May 15-16, 2018; How the technological development will impact the workforce of the future, and what skills will be in demand
4. McKinsey, Women Matter, Time to accelerate, Ten years of insights into gender diversity.
5. www.nordicinterim.se/globalise
6. Valtus, The results of the 1st edition o fits corporate transformation barometer.
7. www.weforum.org/agenda/2018/05/the-4-emerging-truths-of-the-4IR-job-market/
8. McKinsey Global Institute, Independent work: Choice, Necessity and the Gig Economy, October 2016