Dla Interim Managerów

Interim Management polega na dostarczaniu efektywnych rozwiązań biznesowych. Profesjonalny Interim Manager to uprzywilejowana funkcja, stanowiąca niepowtarzalną okazję do wzięcia udziału w projektach mających szerokie oddziaływanie.

Usługi Interim Managementu są oparte o trójstronną relację pomiędzy klientem, firmą Nuvadis i niezależnym specjalistą – Interim Managerem.

Na podstawie analizy potrzeb klienta wyszukujemy właściwego i dostępnego Interim Managera, który zapewni odpowiednie rozwiązania. Z jednej strony zawieramy umowę z Interim Managerem uprawniający go do działania na rzecz klienta. Z drugiej strony, zawieramy umowę z klientem.

W pracy Interim Managera ważne jest przyjęcie roli zewnętrznego, niezależnego dostawcy specjalistycznych usług, a nie pracownika wewnątrz organizacji.

Typowy profil Interim Managera

Interim Manager
 • Liczne osiągnięcia w toku kariery, praca na stanowiskach o stopniowo zwiększającej się odpowiedzialności.
 • Elastyczność pozwalająca na pracę w warunkach wysokiej niepewności, szybkość uczenia się i nawiązywania kontaktów.
 • Doskonała komunikatywność umożliwiająca przekazanie właściwych informacji partnerom biznesowym, integrację w zespołach, zaangażowanie pracowników i występowanie w roli przywódcy.
 • Nastawienie na ciągły wzrost, dążenie do doskonałości.
 • Wysokie kompetencje w zakresie zarządzania projektami i zmianą.
 • Skupienie na wynikach.
 • Myślenie strategiczne połączone z efektywnością wykonawczą.
 • Dobra sytuacja materialna, finansowa i osobista.

Proces selekcji

Nie każdy skuteczny Manager pracujący w korporacji może zostać skutecznym Interim Managerem. Podobnie, nie każdy konsultant, który osiągnął sukces w dużej firmie konsultingowej automatycznie osiągnie sukces jako freelancer. Z tego względu opracowaliśmy własny proces selekcji oparty o dokładną weryfikację potencjalnych Interim Managerów i ich referencji.

Proces ten obejmuje następujące etapy:

 1. Ocena behawioralna prowadzona przez konsultanta Nuvadis
 2. Sprawdzenie referencji
 3. Studium przypadku, w razie konieczności
 4. Ocena psychologiczna, jeżeli jest potrzebna i wymagana przez klienta

Podczas rozmowy z Nuvadis, Interim Managerowie są informowani o praktycznych aspektach współpracy w zakresie potencjalnych projektów z określonymi klientami. Nasi konsultanci regularnie monitorują ich dostępność oraz doświadczenie w zakresie nowych projektów i informują o nowych zadaniach.

Zweryfikowani w ten sposób kandydaci, są umieszczani na liście Interim Managerów Nuvadis i będą aktywnie promowani wśród naszych klientów.

Współpraca z Nuvadis zapewnia:

 1. Ciekawe projekty
 2. Terminowe rozliczenia
 3. Ciekawą alternatywę dla zatrudnienia na etat
 4. Certyfikację zapewniającą lepsze możliwości promocji
 5. Okazję do dalszego rozwoju zawodowego

Naszym celem jest dbanie o każdego Managera współpracującego z Nuvadis Interim i zapewnienie mu pracy zgodnej z jego zainteresowaniami i dostępnością. Nie gwarantujemy jednak ciągłości współpracy i napływu zleceń.

Co jest potrzebne z praktycznego punktu widzenia?

 • Założenie firmy/ działalności gospodarczej
  Interim Managerowie często zakładają własną firmę, co jest preferowaną opcją współpracy z Nuvadis Interim. Założenie firmy jest stosunkowo proste, jednakże dobrze jest zasięgnąć rady wykwalifikowanego specjalisty w tym zakresie.
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej
  Interim Managerowie muszą posiadać odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu wykonywanego zawodu (OC zawodowe) w celu pokrycia ew. roszczeń wynikających z zaniedbania, wykroczenia zawodowego lub naruszenia przepisów BHP. Nuvadis wymaga od wszystkich swoich Interim Managerów posiadania OC zawodowego jako zabezpieczenia dla wszystkich stron. Takie ubezpieczenie jest oferowane przez wiele firm ubezpieczeniowych. Zakres ubezpieczenia powinien być odpowiedni do poziomu ryzyka związanego z podejmowanymi zadaniami.
 • Umowy
  Firma Interim Managera zawiera umowę z Nuvadis Interim, co pozwala zminimalizować ryzyka klienta. Nuvadis Interim podpisuje wówczas równoległą umowę z klientem.
 • Ewidencja czasu pracy
  Kartę ewidencji czasu pracy i faktury należy składać co miesiąc. Szczegółowe dane dotyczące ich wystawiania i opłat będą omówione szczegółowo w wykazach kosztów wysyłanych do każdego Interim Managera po przydzieleniu zadania. Do przetworzenia każdej wpłaty będziemy potrzebować zarówno karty ewidencji czasu pracy, jak i faktury.

FAQ

Co to jest "Interim Management"?

Interim Management oznacza przejęcie określonych zadań związanych z zarządzaniem przez doświadczonych i wykwalifikowanych menedżerów. Wykonują oni swoje obowiązki na rzecz firm i organizacji przez określony czas, do momentu osiągnięcia ustalonych wcześniej celów.

Jaka jest różnica pomiędzy Interim Managerem a konsultantem?

Interim Manager uzyskuje specjalne uprawnienia i bierze udział w działalności firmy, podejmuje decyzje i wdraża zmiany, zarządza zespołem. Jego głównym zadaniem jest wdrażanie zmian i często przekazywanie wiedzy. Bierze on również odpowiedzialność za określone wcześniej ryzyko.
Konsultant skupia się na analizie, planowaniu i zaleceniu rozwiązań wspierających istniejącą kadrę kierowniczą w podejmowaniu decyzji i wdrażaniu zmian. Jego odpowiedzialność jest ograniczona i zdefiniowana zgodnie ze świadczonymi usługami i pełnionymi funkcjami.

Jak działa stosunek umowny pomiędzy Interim Managerem, a klientem?

Stosunek umowny może być bezpośredni lub pośredni. Umowa bezpośrednia jest zawierana pomiędzy klientem a Interim Managerem. Umowa pośrednia jest oparta o umowę zawartą przez dostawcę usług oddzielnie z klientem i z Interim Managerem.

Dlaczego Interim Managerowie nie pracują na stałych stanowiskach?

Interim Manager to swego rodzaju misja i filozofia życiowa. Menedżerzy ci cenią sobie przede wszystkim nowe wyzwania. Dlatego podejmują się oni trudnych zadań i pracują pod presją czasu. Chcą mieć możliwość wyboru i sami zarządzać swoim czasem. Cenią swobodę doboru projektów, w jakich biorą udział.

Kim są Interim Managerowie?

Interim Managerowie to doświadczeni, wykwalifikowani menedżerzy z nastawieniem na praktykę, którzy pracowali w wielu firmach i organizacjach. Większość z nich to freelancerzy pracujący na własny rachunek lub posiadający własne firmy. Oni sami wybrali ten dynamiczny styl życia. Motywuje ich chęć wprowadzania zmian; są elastyczni i otwarci na nowe wyzwania i okazje, a także na związane z tym ryzyko.

Czy prowadzicie działalność międzynarodową?

Tak, dzięki naszej sieci w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej i partnerom w innych krajach możemy prowadzić działalność międzynarodową. Dla Interim Managerów ważna jest elastyczność i mobilność. Zadania, których się podejmują to często projekty międzynarodowe.

Nie mam doświadczenia jako Interim Manager. Czy mogę aplikować mimo wszystko?

Zwykle udzielamy priorytetu doświadczonym Interim Managerem. Jednakże Pana/Pani doświadczenie i obszar kompetencji mogą charakteryzować się wysokim popytem na rynku, czyniąc Pana/Panią interesującym kandydatem dla naszych klientów. Jeżeli tak jest, prosimy skontaktować się z naszymi konsultantami - zorganizujemy spotkanie i udzielimy odpowiednich porad.

Jak się zaprezentować?

Interim Manager powinien być niezależnym ekspertem tworzącym własną sieć kontaktów, współpracującym z dostawcami usług Interim Managementu oraz wykorzystującym media społecznościowe i inne narzędzia do rozwoju swojej marki.

Co jest istotne dla klientów i usługodawców?

Zarówno dla klientów, jak i dla usługodawców, istotny jest dostęp do profilu zawodowego kandydata na stanowisko Interim Managera. Jest to podsumowanie wiedzy, doświadczenia i kompetencji w określonej dziedzinie. Ponadto, istotne jest zainteresowanie danym projektem i elastyczność pozwalająca na jak najszybsze podjęcie pracy nad nim.

Kiedy otrzymam wynagrodzenie?

Jeżeli Interim Manager pracuje nad określonym projektem dla klienta, nie płaci mu klient, ale Nuvadis (ponieważ klient zawiera umowę z Nuvadis jako usługodawcą). Termin płatności wynagrodzenia przez Nuvadis wynosi zwykle 20 dni; oznacza to, że otrzyma Pan/Pani wypłatę za dany miesiąc około 20 dnia następnego miesiąca. W określonych przypadkach mogą obowiązywać inne, uzgodnione wcześniej warunki.

Jak mogę znaleźć projekt wymagający usługi Interim Managementu?

Jeżeli pracuje Pan/Pani na własną rękę, nowe projekty musi Pan/Pani wyszukiwać samodzielnie. W przypadku współpracy dla usługodawcą takim jak Nuvadis Interim, będzie on kontaktował się z Panem/Panią bezpośrednio przedstawiając odpowiednie oferty.

Co powinna obejmować moja umowa?

Umowa zawarta z pośrednikiem (usługodawcą) powinna określać Pana/Pani prawa i obowiązki, początek i koniec projektu, kwotę wynagrodzenia oraz inne konkretne cele i kamienie milowe projektu.

Jaki jest zakres mojej odpowiedzialności i jakie ponoszę ryzyko?

Zarządzanie i podejmowanie decyzji to część pracy Interim Managera. Z tego względu należy wziąć pod uwagę jego zakres odpowiedzialności. Ze względu na działalność związaną z zarządzaniem, często podejmuje on decyzje odnośnie własności lub finansów firmy, dla której pracuje. Ogólnie rzecz biorąc, menedżer odpowiada za swoje działania zgodnie z obowiązującym prawem. Ograniczenia tej odpowiedzialności mogą być określone w umowie. Można też wykupić odpowiednie ubezpieczenie w celu zmniejszenia ryzyka.

Czy Nuvadis oferuje pracę na stałe stanowiska?

Nuvadis specjalizuje się w świadczeniu usług Interim Managementu. Dostarczamy kandydatów wyłącznie na stanowiska tymczasowe. Jednakże jesteśmy powiązani z Accord Group, wiodącą firmą Executive Search, działającą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, świadczącą usługi rekrutacji na stałe stanowiska.

W jaki sposób rozwiązywane są kwestie umów?

Wspomagamy naszych klientów i Interim Managerów w uzgadnianiu warunków współpracy. Ponieważ jest to porozumienie trójstronne, konsultant Nuvadis przygotowuje umowę zarówno dla klienta (firmy), jak i Interim Managera.

Czy zapewniacie pomoc w procesie prowadzenia rekrutacji?

Tak, udzielamy pomocy w procesie rekrutacji i oceny kandydata. Zapewniamy wsparcie i doradztwo dla klientów oraz Interim Managerów w ciągu całego procesu Interim Management.

Na kogo mam wystawiać faktury?

Istnieje kilka modeli współpracy biznesowej. Najczęściej jednak Interim Manager wystawia faktury dla firmy Nuvadis, która z kolei jest związana umową z klientem.

Jak długo będę czekać na pierwszy projekt?

Nuvadis nie może zagwarantować stałego napływu projektów dla każdego współpracującego Interim Managera, ponieważ popyt na niektóre branże i stanowiska może być różny. W wielu przypadkach projekty są potwierdzane w ciągu kilku dni, w innych może to zająć kilka miesięcy, w zależności od profilu zawodowego i zapotrzebowania na specjalistów z danej branży. Klienci najczęściej oczekują, że Interim Manager będzie dostępny w ciągu 1-2 tygodni.

Czy mogę jednocześnie poszukiwać stałej posady?

Należy podejmować jednoznaczne decyzje odnośnie własnej kariery. Zostanie Interim Managerem wymaga dokonania świadomego wyboru, który wpływa na rozwój osobisty, styl życia oraz relacje społeczne i biznesowe. Jest to doskonała ścieżka zawodowa dająca wiele satysfakcji... ale nie jest ona odpowiednia dla wszystkich. Zalecamy podjęcie ostrożnej, lecz stanowczej decyzji w zakresie Interim Managementu i konsekwentne postępowanie zgodnie z dokonanym wyborem.

Jaka jest standardowa długość pracy nad jednym projektem?

Średni czas trwania przydziału to 7 miesięcy. Krótsze projekty zajmują zwykle 3 miesięcy, standardowe - od 6 do 9 miesięcy, a długie 12 miesięcy lub więcej.

Jak określić moją stawkę dzienną?

Konieczne będzie podanie konkretnej kwoty dziennej stawki. Należy wziąć pod uwagę poziomy wynagrodzeń dla danego stanowiska i doświadczenia; można zasięgnąć porady stowarzyszeń Interim Managerów w danym kraju, a w razie potrzeby skontaktować się z nami. Doradzimy, czy Pana/Pani oczekiwania są realistyczne. Większość Interim Managerów podaje swoją stawkę dzienną w pewnych widełkach. Wynagrodzenie Interim Managerów zależy od kilku czynników, jak np. poziomu doświadczenia, stażu, stopnia komplikacji projektu, branży, standardowej stawki dla danego sektora oraz lokalizacji klienta.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia współpracy z Nuvadis?

Należy przejść wstępną kwalifikację i wypełnić profil Interim Managera na naszej stronie internetowej. Konieczny jest również dokument rejestracji działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu wykonywanego zawodu.

Czy potrzebuję certyfikatu Interim Managera? Jeżeli tak, jak mogę go zdobyć?

Certyfikacja nie jest konieczna, ale może być korzystna - podobnie w przypadku innych zawodów, jak trener, mentor czy konsultant. W Polsce certyfikat można uzyskać od Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ MNIEJ

Jeśli nadal poszukujesz odpowiedzi na konkretne pytania, Napisz do nas.

close
Fill out my online form
0