Dla klientów

Celem Nuvadis Interim jest tworzenie i aktywizowanie rynku niezależnych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów i firm potrzebujących rozwiązań w zakresie Interim Managementu. Łączymy najlepsze praktyki Interim Managementu z doświadczeniem w selekcji i rekrutacji sprawdzonych specjalistów dla naszych klientów na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Kiedy zatrudnić Interim Managera?

Interim Managerowie okazują się często pomocni w czasie zmian zachodzących w organizacji. Zmiany te mogą być wdrażane w określonym dziale, na określonym stanowisku lub w całej firmie. Jeżeli klient nie posiada wystarczającej wiedzy i doświadczenia, aby osiągać pożądane cele, Interim Manedżer lub tymczasowy zespół może wykonać dane zadanie, wyszkolić swoich następców i przekazać kompetencje wraz z gotowym planem roboczym stałemu zespołowi.

Interim Manager może być przydatny w wielu przypadkach.
Najczęściej spotykane to:

Interim Managerowie okazują się często pomocni w czasie zmian zachodzących w organizacji. Zmiany te mogą być wdrażane w określonym dziale, na określonym stanowisku lub w całej firmie. Jeżeli klient nie posiada wystarczającej wiedzy i doświadczenia, aby osiągać pożądane cele, Interim Manedżer lub tymczasowy zespół może wykonać dane zadanie, wyszkolić swoich następców i przekazać kompetencje wraz z gotowym planem roboczym stałemu zespołowi.

Interim Manager może być przydatny w wielu przypadkach.
Najczęściej spotykane to:

Interim Manager

Globalna ekspansja, rozwój firmy, rynku lub produktu.

Usprawnianie procesów, restrukturyzacja i poprawa działalności.

Zastępstwo w przypadku choroby, urlopu macierzyńskiego lub długiego czasu wymaganego na zatrudnienie nowego pracownika.

Jeżeli stały pracownik nie jest w stanie poradzić sobie z obciążeniem lub ograniczeniami czasowymi.

Jako pomoc w przypadku szybkiego wzrostu, gdy infrastruktura firmy z czasem przejmuje zadania.

Jako trener lub mentor dla członka zespołu.

Proces angażowania Interim Managera

 1. Wstępne rozmowy

  Interim Manager, Nuvadis i Klient dokonują wstępnej oceny sytuacji biznesowej.

 2. Ocena sytuacji

  Interim Manager przeprowadza dokładne rozpoznanie bieżącej sytuacji.

 3. Propozycja

  Interim Manager formułuje konkretny plan działania, potwierdza zasady współpracy i opisuje narzędzia niezbędne do osiągnięcia celów klienta.

 4. Wdrożenie

  Interim Manager rozpoczyna pracę na swoim stanowisku i wdraża działania uzgodnione z klientem.

 5. Wycofanie

  Po wykonaniu zadania, osiągnięciu celów i zakończeniu projektu, Interim Manager wycofuje się. Zapewnia płynne przeprowadzenie tego procesu i odpowiednie przekazanie odpowiedzialności i wiedzy. W razie konieczności może udzielić dodatkowych doraźnych porad.

Dlaczego Nuvadis?

Skorzystanie z usług zewnętrznej agencji w zakresie dostarczania rozwiązań Interim Managementu niesie ze sobą wiele korzyści.

Szybki dostęp do rynku kandydatów

Interim Managerowie nie inwestują w reklamowanie samych siebie, aby zyskać rozgłos, w wyszukiwaniu kolejnych projektów polegają na swoich kontaktach i ustnych rekomendacjach. Nuvadis stale powiększa swoją sieć ekspertów, co pozwala nam znaleźć i wdrożyć odpowiedniego Interim Managera w ciągu jednego do czterech tygodni.

Doświadczenie, wartości i relacje

Od wielu lat dostarczamy rozwiązań w zakresie Interim Managementu dla klientów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nasi Interim Managerowie wdrażają trudne programy restrukturyzacyjne, projekty nowych technologii i zastępują nieobecnych pracowników stałych na krytycznych stanowiskach. Cenimy nawiązywane przez nas kontakty, zarówno z Interim Managerami, jak i z klientami - pozwala nam to budować relacje oparte na prawdziwym partnerstwie.

Jakość procesu i gwarancja

Firma Nuvadis opracowała proces certyfikacji, mający na celu dobór i motywację wyłącznie osób posiadających odpowiednie umiejętności, nastawienie, doświadczenie i potencjał w zakresie Interim Managementu. Przed rekomendacją Managera do danego zadania zawsze przeprowadzamy z nim osobistą rozmowę, ewaluację kompetencji oraz sprawdzamy jego referencje.

FAQ

Co to jest "Interim Management"?

Interim Management oznacza przejęcie określonych obowiązków przez doświadczonych i wykwalifikowanych menedżerów. Wykonują oni swoje obowiązki na rzecz firm i organizacji przez określony czas, do momentu osiągnięcia ustalonych wcześniej celów.

Jaka jest różnica pomiędzy Interim Managerem a konsultantem?

Interim Manager uzyskuje specjalne uprawnienia i bierze udział w działalności firmy, podejmuje decyzje i wdraża zmiany, zarządza zespołem. Jego głównym zadaniem jest wdrażanie zmian i (zwykle) przekazywanie wiedzy. Bierze on również odpowiedzialność za określone wcześniej ryzyko.
Konsultant skupia się na analizie, planowaniu i zaleceniu rozwiązań wspierających istniejącą kadrę kierowniczą w podejmowaniu decyzji i wdrażaniu zmian. Jego odpowiedzialność jest ograniczona i zdefiniowana zgodnie ze świadczonymi usługami i pełnionymi funkcjami.

Jakie są zalety zatrudnienia Interim Managera?

Dużą korzyścią jest jego szybka dostępność (od kilku dni do kilku tygodni). Ponadto, doświadczenie naszych kandydatów pozwala szybko osiągnąć wymierne wyniki. Korzystając z usług Interim Managementu, klienci przenoszą część ryzyka na usługodawcę i zwalniają zasoby do wykonywania innych działań.

Jak działa stosunek prawny pomiędzy Interim Managerem, a klientem?

Stosunek prawny może być bezpośredni lub pośredni. Umowa bezpośrednia jest zawierana pomiędzy klientem a Interim Managerem. Umowa pośrednia jest zawierana przez dostawcę usług oddzielnie z klientem i z Interim Managerem.

Dlaczego Interim Managerowie nie pracują na stałych stanowiskach?

Interim Manager to specyficzny zawód. Menedżerowie tacy są stale w gotowości i cenią wyzwania. Dlatego podejmują się oni trudnych zadań i pracują pod presją czasu. Chcą mieć możliwość wyboru projektów, w jakich biorą udział i sami zarządzać swoim czasem.

Kim są Interim Managerowie?

Interim Managerowie to doświadczeni, wykwalifikowani profesjonaliści z nastawieniem na praktykę, którzy pracowali w wielu firmach i organizacjach. Większość z nich to freelancerzy, pracujący na własny rachunek lub posiadający własne firmy. Sami wybrali ten dynamiczny styl życia. Motywuje ich chęć wprowadzania zmian; są elastyczni i otwarci na nowe wyzwania i okazje, a także na związane z tym ryzyko.

Czy prowadzicie działalność międzynarodową?

Tak, dzięki naszej sieci i partnerom w innych krajach Nuvadis Interim może prowadzić działalność międzynarodową. Dla Interim Managerów ważna jest elastyczność i mobilność. Zadania, których się podejmują to często projekty międzynarodowe.

Czy potrzebuję Interim Managera?

Podczas działalności każdej firmy zdarzają się momenty, kiedy zatrudnienie Interim Managera to jedno z najlepszych rozwiązań. Najczęściej przyczyną skorzystania z jego usług jest czasowy niedobór zasobów ludzkich. Interim Managerowie mogą też pomóc w projektach wymagających określonej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Warto także angażować ich w rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

Jak znaleźć Interim Managera?

Interim Managera można znaleźć przez organizacje branżowe, media społecznościowe lub przez usługodawców, którzy się w tym specjalizują. Firmy zajmujące się usługami Interim Managementu, jak Nuvadis, służą radą i świadczą różnorodne usługi - np. wyszukują odpowiednich Interim Managerów, sprawdzają ich możliwości, sporządzają umowy, omawiają warunki współpracy, nadzorują projekty, przygotowują raporty itd.

Czego można oczekiwać od dostawcy usług Interim Managementu?

Dostawca usług Interim Managementu świadczy szeroki zakres usług oraz przejmuje odpowiedzialność za część ryzyka. Po pierwsze, dostawca pomaga w wyborze odpowiedniego kandydata na dane stanowisko, ponieważ dysponuje doświadczeniem oraz zna profile i mocne strony menedżerów, z którymi współpracuje. Dostawca przygotowuje również umowy, zarządza całym procesem, udziela niezbędnych porad i w razie konieczności proponuje rozwiązania zastępcze.

Jak ocenić efektywność Interim Managera?

Podstawowym warunkiem oceny efektywności Interim Managera jest jasne sformułowanie celów na początku projektu. Cele powinny być konkretne, mierzalne i ograniczone w czasie. Możliwa jest również ocena jakości komunikacji Interim Managera z pracownikami, szkolenia, przekazywania wiedzy oraz udanego przekazania projektu upoważnionym pracownikom po jego zakończeniu.

Co motywuje Interim Managera o nawiązania współpracy?

Cena jest tylko jednym z aspektów, które jest brany pod uwagę podczas akceptacji projektu. Interim Managerowie są zainteresowani wyzwaniami, historią i tłem danego projektu. Rozważają oni zadania, cele, kompetencje, odpowiedzialność oraz czas trwania danego projektu.

Jaki jest proces zatrudniania Interim Managera?

Proces rozpoczyna się od zapytania ofertowego klienta, po czym następuje wyszukiwanie odpowiednich kandydatów, z którymi prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne. Po wybraniu najlepszego kandydata następuje analiza projektu, zawierana jest umowa i menedżer zaczyna współpracę z klientem.

Czy mogę zaoferować stałą posadę Interim Managerowi?

Interim Managerowie sami wybrali swój zawód i styl pracy. Zdarzają się jednak sytuacje, w których nasi klienci oferują im stałą pracę. Jeżeli jest to optymalne rozwiązanie dla wszystkich stron, chętnie pośredniczymy w tym procesie.

ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ MNIEJ

Jeśli nadal poszukujesz odpowiedzi na konkretne pytania, Napisz do nas

close
Fill out my online form
0